• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

1.- Ο κ. Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την 08-09-2018 από το βήμα του Βελλιδείου Συνεδριακού κέντρου στην Θεσσαλονίκη ότι η Κυβέρνηση απεφάσισε την επιστροφή του υπολοίπου 50% των αναδρομικών στα 'εν ενεργεία' και 'εν αποστρατεία' Στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α., συμμορφούμενη πλήρως με τις αποφάσεις του ΣτΕ

2.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο και οι τρείς Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών (Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.) παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την διαδικασία και τον χρόνο ολοκλήρωσης της επιστροφής και θα επέμβουν όταν χρειασθεί. Αναμένουμε πρωτίστως την επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα της 31-07-2012

3.- Επειδή ορισμένοι Φορείς προσπαθούν να καπηλευθούν την εν λόγω απόφαση, επιθυμούμε να γνωρίσουμε ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ που δικαιώνουν τους εν ενεργεία και αποστράτους εκδόθηκαν από το ΣτΕ κατόπιν προσφυγής Φορέων των εν ενεργεία και των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών για όλους τους Απόστρατους.
Το ΣτΕ με τις Αποφάσεις της Ολομέλειας του 2192/2014 έκρινε ως αντισυνταγματικές τις διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν βάσει του Ν.4093/2012 και αφορούσαν τους Απόστρατους και με την Απόφαση της Ολομελείας του 1128/2016 έκρινε ως αντισυνταγματικές τις διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν βάσει του Ν. 4307/2014,  που μας χορήγησε το ήμισυ των δικαιουμένων και αφορούσαν τους Απόστρατους. Εάν οι Φορείς των εν ενεργεία και οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων δεν είχαν προβεί σε προσφυγές στο ΣτΕ, τότε δεν θα υπήρχαν αναδρομικά.

4.- Πέραν των ανωτέρω, το Συντονιστικό Συμβούλιο και οι τρείς Ενώσεις Αποστράτων προέβησαν σε πολλές ενέργειες για συμμόρφωση των Κυβερνήσεων με τις Αποφάσεις του ΣτΕ, όπως συλλαλητήρια, συναντήσεις με τους πολιτικούς Αρχηγούς, αποστολή εξωδίκων, προσφυγή στο τριμελές Συμβούλιο συμμόρφωσης του ΣτΕ, προβολή των αιτημάτων μέσω των ΜΜΕ,  κλπ και είχαμε διακηρύξει από την αρχή, ότι θα αγωνισθούμε μέχρι να δικαιωθούμε.

5.- Ο αγώνας συνεχίζεται και για τα άλλα θέματα που απασχολούν τους Απόστρατους.

*** Δείτε το Ακριβές Αντίγραφο της Ανακοίνωσης

Go to top