• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων δεν ασχολείται μόνο με τα οικονομικά θέματα των Αποστράτων, αλλά με οτιδήποτε άπτεται των συμφερόντων των Μελών του.

2.-Στα πλαίσια αυτά :

α.-Αναφορικά με την επιχορήγηση από τον ΕΦΚΑ των τριών Ενώσεων με το αναλογούν ποσό από την κράτηση των 0,20 € από όλους τους συνταξιούχους και μετά την αρνητική απάντηση του ΕΦΚΑ αποφασίστηκε να συνεχισθεί νομικά η επιδίωξή μας και εάν αυτή δεν ευοδωθεί να καλέσουμε τα Μέλη μας να υποβάλουν αίτηση, όπως δικαιούνται βάσει του Ν.4387/2016, να εξαιρεθούν αυτής της κρατήσεως. Το αίτημά μας είναι  δίκαιο, δεδομένου ότι  οι τρεις Ενώσεις είναι οι μόνες που εκπροσωπούν ΟΛΟΥΣ τους Αποστράτους, και  δεν είναι δυνατόν να εξαιρούνται της διανομής.

β.-Να σταλεί εξώδικο στον ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ώστε τα αναδρομικά που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός την 08-09-2018 ότι θα δοθούν, να δοθούν στους Αποστράτους με βάσει τις συντάξεις της 31-07-2012.

γ.-Σχετικά με την ενδεχόμενη τοποθέτηση managers στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, το Συντονιστικό θεωρεί ότι το υφιστάμενο μοντέλο με Διευθυντή Στρατιωτικό Ιατρό εν ενεργεία και Διευθυντές Υγειονομικής – Διοικητικής –Οικονομικής Υπηρεσίας είναι το ενδεδειγμένο και έχει αποδειχθεί λειτουργικό, λαμβανομένης υπόψη και της ιδιαιτερότητας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.

δ.-Παραχώρηση χώρων στρατοπέδων σε διάφορους Φορείς. Είμαστε αντίθετοι στην παραχώρηση χώρων στρατοπέδων και λοιπών εγκαταστάσεων εάν δεν τηρείται κατά γράμμα ο Ν.4407/2016.

 

*** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της Ανακοίνωσης

Go to top