• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

Μετά την ένταξή μας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενημερωθείτε για τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), λόγω της ενσωμάτωσής μας στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ιδρύματος, (επιλέγοντας φορέα τον ΟΠΑΔ και για αριθμό μητρώου τον αριθμό βιβλιαρίου μας).
Ο ΑΜΑ που θα προκύψει στο άνω μέρος του πίνακα είναι κοινός και για τα προστατευόμενα μέλη.
Επίσης ενημερωθείτε για την Ασφαλιστική σας Ικανότητα, καθώς και των Μελών σας, που αντιστοιχεί στην θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας του παρελθόντος.

*** Κάντε κλίκ εδώ, για τη σχετική Ανακοίνωση της ΕΑΑΝ.

Go to top