• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Κύριε Διευθυντά,
Δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα δηλώσεις του κ. Θ. Λεονταρίδη, Υπεύθυνου τομέα Αμυνας της Ν.Δ. κατά τίς οποίες «οι αποδοχές των στελεχών των Ε.Δ. είναι από τίς πλέον χαμηλές στήν Ευρώπη». Η αλήθεια δυστυχως είναι ότι οι μισθοί των μονίμων στελεχων των Ε.Δ. είναι οι χαμηλότεροι του Ελληνικού Δημοσίου. Ενδεικτικό είναι ότι, μετά από Νόμο της Ν.Δ., ακόμη καί οι αρχηγοί Γενικών επιτελείων παίρνουν Βασικό Μισθό Πρωτοδίκη (!) καί φυσικά ολοι οι βαθμοί κάτω
από αυτούς, παίρνουν κλιμακωτά πολύ λιγότερα. Δυσμενέστατη επίσης πρωτοτυπία αποτελεί στήν Ελλάδα ότι στό Βαθμό του Αντιστρατήγου διατηρούνται 3 μισθολογικά κλιμάκια (!), μέ αποτέλεσμα οι αποδοχές όλων των κατωτέρων από αυτούς βαθμών, νά μειώνονται σημαντικά.

Ευχαριστώ γιά τή φιλοξενία,
Σωτήριος Γεωργιάδης
Απόστρατος Αξιωματικός Ε.Δ.

(Διαβάστε το προτότυπο άρθρο)

Go to top