• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ», 4/2/2007

Κύριε Διευθυντά

Η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε τους συνταξιοδοτικούς νόμους 2838/00 και 3016/02 για τους Αποστράτους ΕΔ και ΣΑ χωρίς να τους εφαρμόσει σε όσους αποστρατεύθηκαν προ του 2000, παρά την αρχικά ομόφωνη γνωμοδότηση και τις μετέπειτα αμετάκλητες αποφάσεις της ολομέλειας του αρμοδίου Ανωτάτου Δικαστηρίου (Ελεγκτικού Συνεδρίου), ότι οι εν λόγω νόμοι είναι εφαρμοστέοι σε όλους τους Αποστράτους ασχέτως του πότε συνταξιοδοτήθηκαν.

Η σημερινή κυβέρνηση συνέχισε την πρακτική της προηγουμένης παρά τις προεκλογικές της υποσχέσεις να τηρεί νόμους και δικαστικές αποφάσεις, όπως άλλωστε έχει συνταγματική υποχρέωση. Επιπλέον, η σημερινή κυβέρνηση, για να μην καταβάλει τα μέχρι σήμερα αναδρομικώς οφειλόμενα στους παλαιούς Αποστράτους βάσει των ως άνω νόμων, έκανε το νόμο 3408/05, με τον οποίο μεταθέτει για τον Ιανουάριο 2008 (λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές) και πέραν την καταβολή των καθοριζόμενων από τους νόμους 2838/00 και 3016/02. Στο μεταξύ ο νόμος 3408/05 προβλέπει σταδιακή καταβολή από 1/10/2005 μέχρι 1/1/2008 των μηνιαίως οφειλομένων συνταξιοδοτικών διαφορών, οι οποίες και πάλι δεν δίδονται. Δόθηκε μόνο ένα μικρό ποσό πριν από τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές. Οι κυβερνητικές ανακολουθίες και παραβιάσεις νόμων και Συντάγματος πλήττουν και καταταλαιπωρούν πάνω από 90.000 ηλικιωμένους στρατιωτικούς συνταξιούχους, υποχρεώνοντάς τους στη βασανιστική και άγονη για τους περισσότερους πολυετή δικαστική διεκδίκηση αναδρομικώς οφειλομένων, χωρίς πρακτικό τελικό όφελος.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Σωτήριος Γεωργιάδης
Απόστρατος Αξιωματικός ΠΝ

Go to top