• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

«Η Καθημερινή», 3/2/2007

Κύριε Διευθυντά

Ανήκω στους Αποστράτους του ΠΝ που συνταξιοδοτήθηκαν προ του 2000. Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μεταγενέστερα παίρνουν αυξημένο μέρισμα Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ) και ΕΚΟΕΜΝ, βάσει των νόμων 2838/00 και 3016/02 της προηγούμενης κυβερνήσεως. Δυστυχώς με το νόμο 3408/05 της σημερινής κυβερνήσεως δεν παρέχεται η δυνατότητα καταβολής ούτε ΕΚΟΕΜΝ ούτε αυξημένων μερισμάτων από το ΜΤΝ, τα οποία παίρνουν οι μετά το 2000 συνταξιοδοτηθέντες, παρά το ότι το ΜΤΝ έχει από ιδίους πόρους τη δυνατότητα καταβολής των οφειλομένων.

Οι Απόστρατοι παραμένουμε θύματα εμπαιγμού, διότι προφανώς καμία πρόθεση δεν διαφαίνεται για να ξεκαθαρίσει η νομοθεσία, ώστε να αναπροσαρμοσθεί το μέρισμα και το ΕΚΟΕΜΝ για τους προ του 2000 συνταξιοδοτηθέντες, δημιουργώντας έτσι μερισματούχους του ΜΤΝ διαφορετικών ταχυτήτων.

Είναι επίσης καταφανώς άδικο να έχουν στο ίδιο Μετοχικό Ταμείο διαφορετικές αξίες αποδόσεως τα μερίδια, αναλόγως με το έτος κτήσεώς τους. Και εάν ακόμη υπήρχαν οικονομικές δυσχέρειες στο ΜΤΝ, τότε ορθό θα ήταν να επανακαθορισθεί η αξία του μεριδίου, ώστε η απόδοση να είναι ενιαία για όλους τους μερισματούχους.


Παναγιώτης Μάλλιαρης   
Επίτιμος Αντιναύαρχος ΠΝ

Go to top