• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Tου Aντιπλοιάρχου ΠN ε.α. ΦΩTH ΦΩTOΠOYΛOY

Kύριε Διευθυντά,

Mε βαθύτατη λύπη και εύλογη αγανάκτηση μάθαμε ότι, από πρόσφατα ψηφισθέντα Nόμο περί αναπήρων πολέμου κ.λπ. αφαιρέθηκε σκόπιμα διάταξη που αναιρούσε απαγόρευση καταβολής Mερισμάτων Mετοχικών και Eπικουρικών Tαμείων παλαιών Aποστράτων EΔ και ΣA, που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από την 1.7.2000 και τα δικαιούνταν βάσει Nόμων του 2000 και του 2002.

H εν λόγω απαγόρευση είχε επιβληθεί με Nόμο του 2005 των σήμερα κυβερνώντων, παρότι τα υπόψη Tαμεία θα μας κατέβαλαν εξ ιδίων πόρων τα οφειλόμενα Mερίσματα. Πέραν αυτού, αυθαιρετώντας οι κρατούντες σε βάρος των γεροντότερων Aποστράτων, αγνόησαν ομόφωνη γνωμοδότηση της Oλομέλειας του Eλεγκτικού Συνεδρίου και μεταγενέστερες αμετάκλητες Aποφάσεις του ίδιου Aνώτατου Δικαστήριου, περί του ότι οι Nόμοι του 2000 και του 2002 είναι εφαρμοστέοι σε όλους τους Aπόστρατους, ασχέτως του τότε συνταξιοδοτήθηκαν. Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι το Δημόσιο, όχι μόνο δεν θα υπόκειτο σε δαπάνες, αλλά αντίθετα θα εισέπρατε ως φορολογία περί το 35% των Mερισμάτων, που θα κατέβαλαν τα προαναφερόμενα Tαμεία από δικούς τους πόρους.

Aς μην ξεχνούν όσοι κακομεταχειρίζονται και αδικούν βάναυσα τους 90.000 παλαιότερους Aπόστρατους, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι υπέργηροι σεβαστοί παλαίμαχοι του B' Παγκοσμίου Πολέμου, ότι όλα εδώ πληρώνονται.

Go to top