• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της επιστολής της ΕΑΑΝ προς το ΓΛΚ για επανεξέταση/επανυπολογισμό των αναδρομικών αποδοχών των στελεχών των Ε.Δ. καθώς επίσης και την ανάληψη πρωτοβουλιών/ενεργειών από μέρους του,  προκειμένου καταγράφοντας την διαμορφωθείσα εικόνα από την εφαρμογή του ν.4307/2014 (επί των μεικτών αποδοχών πάντα), αποτυπωθεί επακριβώς   σε όλη την Ελληνική κοινωνία και τους αρμοδίους υπουργούς, το ποσοστό «εκτροχιασμού» με το πνεύμα του νομοθέτη στο ν.4307/2014, που έκανε λόγο για αποκατάσταση στα επίπεδα του 50% των αποδοχών του Ιουλίου 2012..

Go to top