• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Σας γνωρίζεται ότι το ΔΣ/ΕΑΑΝ με την υπ.αριθ.51/03-04-2014 απόφασή του συγκρότησε επιτροπή για αναθεώρηση της ΚΥΑ Περί εκλογής μελών του ΔΣ/ΕΑΑΝ. Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και παρουσίασε τις προτάσεις της στο ΔΣ/ΕΑΑΝ την 30-04-2015 (κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις προτάσεις).
Το ΔΣ/ΕΑΑΝ προτού λάβει τις τελικές αποφάσεις ως μοναδικό αρμόδιο όργανο επιθυμεί να έχει σχόλια και παρατηρήσεις  των μελών του επί των προτάσεων της επιτροπής, κατόπιν τούτου αναμένονται σχόλια/προτάσεις.

Go to top