• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Σας γνωρίζεται, ότι το Γραφείο Στρατιωτικών και Αμυντικών Θεμάτων της Ακαδημίας Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ), έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην Ημερίδα που συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09.30, στην Αίθουσα Τελετών της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28) με θέμα :«Η Εσωτερική Ασφάλεια της Χώρας. Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές».
2. Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα της Ημερίδας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Μέλη μας, δύνανται να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην εκδήλωση με την επίδειξη της ταυτότητος του Απόστρατου Αξιωματικού.

Go to top