• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Σας γνωρίζεται, ότι την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:30, στο Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ, Φειδίου 10, Αθήνα, 6ος όροφος), θα διενεργηθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός για εκμίσθωση ακινήτων ΤΕΣ, προς χρήση κατοικιών, όπως παρακάτω:
Α. Στην Κυψέλη, οδός Κύπρου 31, διαμέρισμα υπ' αρθμ. Δ-8 (Δ' όροφος), εμβαδού 45,00 τ.μ., ανακαινισμένο (υπνοδωμάτιο, σαλόνι, χωλ, κουζίνα κλπ), με τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος, διακόσια τριάντα ευρώ (230,00 €).
Β. Στον Πειραιά, Λεωφόρος Γρ. Λαμπράκη 120, μεζονέτα, 6ου ορόφου και δώματος, συνολικού εμβαδού 170,00 τ.μ., ανακαινισμένη, με τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος, εξακόσια είκοσι ευρώ (620,00 €).
Γ. Στο Νέο Φάληρο, οδός Καλλέργη 21:
   α.- Διαμέρισμα υπ' αρθμ. Β-2 (Β' όροφος), εμβαδού 67,48 τ.μ., (2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, χωλ, κουζίνα κλπ), με τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος, τριακόσια είκοσι ευρώ (320,00 €).
   β.- Διαμέρισμα υπ' αριθμ. Γ-2 (Γ' όροφος), εμβαδού 117,80 τ.μ. (2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, χωλ, κουζίνα κλπ), με τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος, τετρακόσια είκοσι ευρώ (420,00 €).
Δ. Στην Πλατεία Κουμουνδούρου, οδός Κορίνης 7, διαμέρισμα υπ' αρίθμ. Β-1 (Β' όροφος), εμβαδού 47 τ.μ., ανακαινισμένο (υπνοδωμάτιο, σαλόνι, χωλ, κουζίνα κλπ), με τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος, εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €).
Ε. Στην Αθήνα,οδός Αχαρνών 198, διαμέρισμα υπ' αρθμ. Β-6 (Β' όροφος), εμβαδού 78,00 τ.μ., (2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, χωλ, κουζίνα κλπ), με τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος, διακόσια ογδόντα ευρώ (280,00 €).
Στ. Στο Παγκράτι, οδός Υμηττού 115, διαμέρισμα υπ' αρθμ. Δ-2 (Δ' όροφος), εμβαδού 65,60 τ.μ., (υπνοδωμάτιο, σαλόνι, χωλ, κουζίνα κλπ), με τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος, διακόσια ευρώ (200,00 €).
2.- Τυχόν περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο εκμισθώσεων του ΤΕΣ, τηλ. 210 3829575.

** Κάντε κλικ εδώ για το γνήσιο αντίγραφο

Go to top