• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

1.- Την 12-01-2016 το ΔΣ/ΕΑΑΝ συναντήθηκε στο ΓΕΝ με τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Γ. Γιακουμάκη ΠΝ. Στην συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Υ/ΓΕΝ, ο ΓΕΝ/ΔΥΓ, ο ΓΕΝ/ΔΟΥ, ο ΓΕΝ/ΔΚΒ και ο Πρόεδρος του ΜΤΝ.

2.- Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, ο Α/ΓΕΝ εδήλωσε την καλή συνεργασία που έχει με την ΕΑΑΝ, το ενδιαφέρον του για τους Απόστρατους και την πεποίθησή του ότι αυτή θα συνεχιστεί και ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ επικρότησε τα ανωτέρω και διαβεβαίωσε τον Α/ΓΕΝ για την συνέχιση της αγαστής συνεργασίας, επ ωφελεία του ΠΝ και των Αποστράτων.

3.- Τα θέματα τα οποία συνεζητήθησαν και οι απαντήσεις που εδώθησαν παρουσιάζονται  κατωτέρω

α.- Ενημέρωση για την ΕΑΑΝ.

Έγινε  μία συνοπτική περιγραφή του έργου της ΕΑΑΝ, των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει (εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ την
20-03-16, επιστολική ψήφος, νέα ΚΥΑ για σύνθεση και εκλογή ΔΣ κλπ)

β.- ΜΤΝ.

-Έγινε συζήτηση για το μέλλον του ΜΤΝ (όχι επικουρικό Ταμείο, μη ένταξη στο ΕΤΕΑ, μη συγχώνευση των 3 ΜΤ σε ένα ενιαίο ΜΤ ή συγχώνευση υπό προϋποθέσεις) και επιβεβαιώθηκε η καλή πορεία και η βιωσιμότητα του ΜΤΝ και η σταθερή θέση του ΓΕΝ για το θέμα της μη συγχώνευσης των Ταμείων.

-Ετέθη το θέμα  που έχει προκύψει από την απαίτηση του ΜΤΝ για επιστροφή μερισμάτων αχρεωστήτως κατα το ΜΤΝ καταβληθέντων, τα ποσά των οποίων σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν τις 30.000 € , που πέραν  των άλλων είναι αδύνατον να εισπραχθούν. Η θέση του ΓΕΝ και του ΜΤΝ είναι οτι η ρύθμιση που επεβλήθη έγινε κατ επιταγήν της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν μπορεί να γίνει απόκκλιση από αυτήν, είναι δίκαιη γιατί πολλοί Απόστρατοι την έχουν ήδη εξοφλήσει και οτι δεν μπορεί να γίνει νομοθετική ρύθμιση, επί πλέον δε γίνεται μεγάλη διευκόλυνση στις πληρωμές. Κατόπιν των ανωτέρω η ΕΑΑΝ, στην οποίαν έχουν αποτανθεί τα Μέλη της τα συμβουλεύει να ενεργήσουν ατομικά πλέον.

γ.- Ν.Ν.Α.

-Η εξυπηρέτηση των Αποστράτων στο ΝΝΑ είναι αρκετά ικανοποιητική. Η ΕΑΑΝ σε συνεργασία με το ΝΝΑ και το ΓΕΝ/ΔΥΓ προσπαθεί για περαιτέρω βελτίωση

-Εκκρεμεί η καθιερωθείσα από το 2015 συνάντηση μεταξύ ΕΑΑΝ και ΓΕΝ/ΔΥΓ - ΝΝΑ για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συνεργασίας.

-Ο Ιατρός του ΔΣ/ΕΑΑΝ, Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) εα Θ. Γρίβας ΠΝ, ανέπτυξε προτάσεις για επικουρική ιδιωτική ασφάλιση για τους Απόστρατους ιδίως της Επαρχίας, για την δημιουργία ΝΠΙΔ Φίλων του ΝΝΑ και για την διακλαδικότητα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων της Επαρχίας, τα οποία κατ αρχήν εκρίθησαν θετικά και η ΕΑΑΝ θα αποστείλει σχετικές λεπτομερείς προτάσεις

δ.- Συνταξιοδοτικά θέματα

Αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις της Κυβέρνησης, οι οποίες από ότι φαίνεται δεν διαφέρουν από όσα είχε πει ο κ. Κατρούγκαλος κατά την συνάντησή του με τους Προέδρους των τριών Ενώσεων την 17-12-2015. Επί πλέον ο ΥΕΘΑ κ. Π. Καμμένος έχει δηλώσει δημόσια οτι το νέο ασφαλιστικό δεν θα αφορά τα ‘εν ενεργεία’ και ‘εν αποστρατεία’ Στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ.

ε.- Έκδοση ΠΔ σχετικά με την χορήγηση αδειών ναυτικής ικανότητας στο Εμπορικό Ναυτικό (STCW-1978).

Ενώ ο σχετικός νόμος 5150/3003 έχει εκδοθεί εδώ και 3 χρόνια, το αναμενόμενο ΠΔ δεν έχει εκδοθεί ακόμη, κυρίως, όπως έχουμε πληροφορηθεί,  λόγω καθυστερήσεων και προσκομμάτων από το ΥΕΝ-ΝΠ.

Η ΕΑΑΝ έχει ετοιμάσει σχετικό κείμενο με τις διαχρονικές της θέσεις, το οποίο θα προβάλει ως βάση συζήτησης. Στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών της ΕΑΑΝ προς εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσεως θα συνεχιστούν οι επαφές με τους αρμοδίους φορείς

στ.- Πώληση έκτασης “ ΚΟΡΑΚΙΑ“ Αργολίδας (ΟΣΜΑΝ)

Θα πρέπει να επαναληφθεί ο διαγωνισμός πώλησης της έκτασης

ζ.- Διάθεση χώρων του ΠΝ για στέγαση των Παραρτημάτων της ΕΑΑΝ στην Πάτρα και στην Κέρκυρα.

Ζητήθηκε η παραχώρηση χώρων στο ΝΑΣΚΕ και την ΝΔΙ για στέγαση των αντιστοίχων Παραρτημάτων της ΕΑΑΝ, κατά το πρότυπο της ΝΔΒΕ και του ΚΕ/ΠΟΡΟΣ, ώστε η ΕΑΑΝ να μην επιβαρύνεται με ενοίκια τα οποία είναι δύσκολο να διαθέτει σε περίοδο κρίσεως, Για τον ΝΑΣΚΕ ενδεχομένως να μπορεί να γίνει, αλλά για την Ν.Δ.Ι ενδεχομένως αυτή να καταργηθεί. Η Ε.Α.Α.Ν. θα υποβάλει έγγραφο αίτημα για περαιτέρω εξέταση

η.- Παράδοση ξιφών σε Απόστρατους Αξιωματικούς (Ε)

Μέχρι τώρα υπάρχουν πολλοί Απόστρατοι Αξιωματικοί (Ε) που δεν έχουν παραλάβει ξίφη. Η ΕΑΑΝ έχει θέσει το θέμα αυτό στο ΓΕΝ και το ΓΕΝ έχει απαντήσει οτι θα ικανοποιηθεί το αίτημα εν καιρώ. Ήδη προγραμματίζεται από το ΓΕΝ η λίαν συντόμως απονομή, αρχικά σε 160 Αποστράτους, σε συνεργασία με την ΕΑΑΝ.

θ.- Διάθεση χώρου στην ΕΑΑΝ για την δημιουργία “Μουσείου Αποστράτων του Π.Ν.”

Κατά καιρούς εμφανίζονται στην ΕΑΑΝ χήρες Αποστράτων που απεβίωσαν και επιθυμούν να παραχωρίσουν προσωπικά τους αντικείμενα (παράσημα, βιβλία, σημειώσεις, φωτογραφίες κλπ) γιατί αλλιώς θα πεταχθούν. Η ΕΑΑΝ δεν έχει κατάλληλο χώρο. Εκτιμάται οτι θα μπορούσε  να δημιουργηθεί με μέριμνα της ΕΑΑΝ Μουσείο Αποστράτων του ΠΝ, όπου θα μπορούν να εναποτίθενται τέτοιας μορφής αντικείμενα, τα οποία λόγω της φύσεώς τους δεν έχουν θέση σε Μουσεία. Ζητήθηκε η παραχώρηση από το ΠΝ χώρου μέχρι 100 τ.μ. για υλοποίηση του προγράμματος αυτού, η δε απάντηση ήταν οτι μπορούν να αποστελλονται σε διάφορους μουσειακούς χώρους του ΠΝ, όπως π.χ. στη Δ.Ν.Ε.

ι.- Διάφορα άλλα θέματα

Ετέθη το θέμα επίσημης πρόσκλησης της Ηγεσίας του ΛΣ-ΕΛΛ.ΑΚΤ στο ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων, που γίνεται στο ΚΕ/ΠΑΛ και ο Α/ΓΕΝ συμφώνησε.

 

*** Δείτε το γνήσιο αντίγραφο του κειμένου

Go to top