• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ  ΥΠ.  ΑΡΙΘ.  1/16                              02-02-2016     

 1.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων και οι τρεις Ενώσεις ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ

-Συμπαρίστανται στον αγώνα των Στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) και στηρίζουν τα δίκαια αιτήματά τους
-Καλούν τους Απόστρατους που επιθυμούν και ειδικά τους προερχόμενους από τα ΣΑ να συμμετάσχουν στην πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κολοκοτρώνη (Παλαιά Βουλή) στην Αθήνα στις 5 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00, που διοργανώνουν οι Ενώσεις/Ομοσπονδίες των εν ενεργεία Στελεχών της ΕΛ.ΑΣ, του ΛΣ και του ΠΣ.
-Αγωνίζονται για την μη περαιτέρω μείωση των συντάξεων των 'εν ενεργεία' και 'εν αποστρατεία' Στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ, στα πλαίσια της ιδιατερότητας της εργασίας τους και της αναγνώρισης της προσφοράς τους στους αγώνες της Πατρίδας.
-Μάχονται για την επιστροφή του υπολοιπόμενου ποσού που έπρεπε να λάβουν, σε εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

 

Δείτε το ακριβές κείμενο

Go to top