• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

   Σας γνωρίζεται, ότι το ΓΕΝ στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθεί για σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ 'εν ενεργεία' και 'εν αποστρατεία' στελεχών του ΠΝ και για διοργάνωση πλόων μνήμης για τους Αποστράτους, διοργανώνει την 16η Φεβρουαρίου 2016 τετράωρο πλου με το Υ/Β ΜΑΤΡΩΖΟΣ, στο οποίο θα συμμετάσχουν 15 άτομα, με ώρα απόπλου περί την 10.00.
2.-Την επιλογή των ατόμων που θα μετάσχουν θα την πραγματοποιήσει ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Υ/Β.
3.-Λοιπές λεπτομέρειες θα γνωσθούν.

** Δείτε το ακριβές αντίγραφο

Go to top