• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες της ΕΑΑΝ και τη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ, εξευρέθησαν 150 ξίφη τα οποία θα απονεμηθούν άμεσα σε Απόστρατους Αξιωματικούς (Ε) του ΠΝ, που δεν έχουν λάβει ξίφη.
2.-Το ΔΣ/ΕΑΑΝ θα καθορίσει τα κριτήρια με τα οποία θα εφαρμοσθεί σειρά απονομής και θα τα γνωστοποιήσει, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.
3.-Συνεχίζονται οι προσπάθειες με το ΓΕΝ, ώστε να καλυφθούν σε βάθος χρόνου όλες οι ανάγκες.

 

** Δείτε την ανακοίνωση της ΕΑΑΝ

Go to top