• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

1.- Με αφορμή την επίσημη θέση του Τομέα Άμυνας του πολιτικού κόμματος 'ΠΟΤΑΜΙ' και την ανταλλαγή επιστολών που έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με την πρόταση του συγκεκριμένου κόμματος να καταργηθεί η Σ.Σ.Α.Σ (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων), το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων εκφράζει την αντίθεσή του με αυτήν για τους ακολούθους λόγους:

α.- Η όποια αναδιάρθρωση των ΕΔ πρέπει να γίνεται κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης και να λαμβάνει υπόψη της τα οικονομικά δεδομένα, τα επιχειρησιακά δεδομένα και την ιστορικότητα της Μονάδος.

β.- Ειδικά για τις παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των ΕΔ, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η γενικότερη κατάσταση των Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας

γ.- Οι παραγωγικές σχολές των ΕΔ, πέραν της γενικής και πανεπιστημιακής μόρφωσης, παρέχουν και στρατιωτική και εξειδικευμένη εκπαίδευση που απαιτούν οι ΕΔ, που δεν παρέχουν τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

δ.- Οι Αξιωματικοί Σωμάτων, εκτός από Επιστήμονες, είναι και Στρατιωτικοί και η συνύπαρξη των δύο αυτών ιδιοτήτων καθιστά την εργασία τους δύσκολη και ιδιάζουσα και προϋποθέτει σκληρή ατομική και ομαδική εκπαίδευση για να επιτευχθεί αυτό.

ε.- Από την ΣΣΑΣ κατά την 90χρονη λειτουργία της, έχουν αποφοιτήσει χιλιάδες εξαίρετοι Αξιωματικοί / Επιστήμονες που λάμπρυναν τις ΕΔ εν καιρώ ειρήνης και πολέμω και έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι η ΣΣΑΣ κοσμεί τον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τις βάσεις εισαγωγής στις Σχολές της να είναι από τις υψηλότερες στη χώρα.
Οι μαθητές της ΣΣΑΣ θα μπορούσαν, με βάση τις εισαγωγικές βαθμολογίες τους, να επιλέξουν οποιαδήποτε Σχολή, αυτοί όμως επέλεξαν την ΣΣΑΣ, όχι με οικονομικά κριτήρια, αλλά γιατί ήθελαν να υπηρετήσουν την Πατρίδα τους, ως Αξιωματικοί των ΕΔ, παράλληλα με την επιστήμη τους.

στ.- Όσον αφορά το οικονομικό , που βασίζεται κυρίως στις επιταγές της τρόικας και δεν έχει αποδειχθεί ότι θα μειωθεί δραστικά το κόστος εάν καταργηθεί η Σ.Σ.Α.Σ. , το Κράτος ας ξεκινήσει από την κατάργηση αχρήστων Δημοσίων Οργανισμών και στην συνέχεια στην κατάργηση  Στρατιωτικών Μονάδων.

2.- Η ανωτέρω άποψή μας ισχύει αναλογικά και για την ΣΑΝ (Σχολή Αξιωματικών Νοσοκόμων).

** Δείτε το γνήσιο Αητίγραφο

Go to top