• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Τελικά αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ, μετά τον επανέλεγχο των καταμετρήσεων, από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε), εξαιτίας ενστάσεων ή καταγγελιών.

Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης νέου ΔΣ της ΕΑΑΝ, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016, στα Κεντρικά γραφεία και τα Παραρτήματα της ΕΑΑΝ.

Go to top