• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Σας γνωρίζεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ, μετά τις εκλογές της 20ης Μαρτίου 2016, του οποίου η θητθεία λήγει την 30η Ιουνίου 2019, είναι το παρακάτω:

α. Αντιναύαρχος εα Σπυρίδων Περβαινάς ΠΝ, Πρόεδρος
β. Αντιναύαρχος εα Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ, Αντιπρόεδρος
γ. Αντιναύαρχος εα Φώτιος Κωτσής ΠΝ, Μέλος
δ. Υποναύαρχος εα Κωνσταντίνος Ξύτσας ΠΝ, Μέλος
ε. Υποναύαρχος (Μ) εα Παναγιώτης Μαυραγάνης ΠΝ, Μέλος
στ. Υποναύαρχος (Ο) εα Νικόλαος Τσαπράζης ΠΝ, Μέλος
ζ. Υποναύαρχος (ΥΙ) εα Ανδρέας Παρασκευόπουλος ΠΝ, Μέλος
η. Πλοίαρχος εα Άγγελος Τσίρης ΛΣ, Μέλος
θ. Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Εμμανουήλ Αναγνωστάκης ΠΝ, Μέλος
ι. Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ, Μέλος
ια. Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Στέργιος Παπαδάς ΠΝ, Μέλος

2. Ο Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ, εξελέγη, μετά από ψηφοφορία του ΔΣ, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΝ.
3. Στο νέο ΔΣ, στο οποίο συμμετέχουν 4 νέοι συνάδελφοι, ευχόμαστε Καλή Επιτυχία!

*** Δείτε τα Πρακτικά της ΕΑΑΝ.

Επίσης το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε και ορίζει τη σύνθεση των Μελών των Δ.Σ. των τοπικών Παραρτημάτων όπως παρακάτω:

Α. ΣΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

1. Υποναύαρχος (Μ) Γεώργιος ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΝ εα Πρόεδρος
2. Υποναύαρχος Δημήτριος ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΠΝ εα Αντιπρόεδρος
3. Πλοίαρχος Ιωάννης ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΠΝ εα Μέλος
4. Αντιπλοίαρχος (Ε) Αναστάσιος ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΠΝ εα Μέλος
5. Αντιπλοίαρχος (Ε) Ανάργυρος ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ ΠΝ εα Μέλος

                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. Αντιπλοίαρχος (Ε) Γεώργιος ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΠΝ εα 1ος Αναπληρωματικός

2.Ανθ/στής (Ε) Μιχαήλ ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΠΝ εα 2ος Αναπληρωματικός


Β. ΣΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

1. Αντιπλοίαρχος Εμμανουήλ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΠΝ εα Πρόεδρος
2. Πλωτάρχης (Ε) Χρήστος ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΠΝ εα Αντιπρόεδρος
3.Αντιπλοίαρχος (Ε) Κων/νος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΝ εα
Μέλος
4.Υποπλοίαρχος (Ε) Αικατερίνη ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΠΝ εα
Μέλος
5.Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Ειρήνη ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΠΝ εα
Μέλος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Δαμιανός ΤΣΑΚΑΛΙΑΣ ΠΝ εα Αναπληρωματικός.


Γ. ΣΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΝ ΠΟΡΟΥ

1. Αρχιπλοίαρχος (Δδ) Γεώργιος ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΝ εα Πρόεδρος
2. Αντιπλοίαρχος (Ε) Ιωάννης ΤΡΑΣΑΝΗΣ ΠΝ εα
Αντιπρόεδρος
3. Υποπλοίαρχος (Ε) Ουρανία ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝ εα Μέλος
4. Ανθ/στής (Ε) Τριαντάφυλλος ΤΣΟΓΚΑΣ ΠΝ εα
Μέλος
5. Ανθ/στής Δημήτριος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΣ εα Μέλος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. Αντιπλοίαρχος (Ε) Αντώνιος ΜΠΙΣΤΙΝΑΣ ΠΝ εα 1ος Αναπληρωματικός
2. Ανθ/στής Δημήτριος ΠΟΛΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΣ εα 2ος Αναπληρωματικός

Δ. ΣΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

 1. Υποναύαρχος Δημήτριος ΤΣΑΪΛΑΣ ΠΝ εα Πρόεδρος
2. Σημαιοφόρος (Ε) Ιωάννης ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΠΝ εα Αντιπρόεδρος
3. Αντιπλοίαρχος (Ε) Κων/νος ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΝ εα
Μέλος
4.Ανθ/στής Δήμος ΓΟΓΟΔΩΝΗΣ ΛΣ εα
Μέλος
5. Πλωτάρχης Κων/νος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΣ εα
Μέλος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. Ανθ/στής (Ε) Αθανάσιος ΔΕΛΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΝ εα Αναπληρωματικός.

Ε. ΣΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΝ Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΤΡΑ)

1. Αντιναύαρχος (Ο) Δημήτριος ΜΠΟΪΛΕΣ ΠΝ εα Πρόεδρος
2. Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας ΛΕΛΑΚΗΣ ΛΣ εα Αντιπρόεδρος
3.
Πλωτάρχης (Ε) Βασίλειος ΔΑΜΟΥΡΑΣ ΠΝ εα Μέλος
4.
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Φλώρα ΠΑΛΙΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝ εα Μέλος
5. Πλοίαρχος (Ε) Δημήτριος ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΠΝ εα Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. Πλωτάρχης Κων/νος ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΛΣ εα 1ος Αναπληρωματικός
2.
Ανθ/στής Γεώργιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΛΣ εα 2ος Αναπληρωματικός
3.
Πλωτάρχης (Ε) Κων/νος ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΝ εα 3ος Αναπληρωματικός

ΣΤ. ΣΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΝ Β.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

1. Υποναύαρχος (Μ) Δημήτριος ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΠΝ εα Πρόεδρος
2. Σημαιοφόρος (Ε) Σπυρίδων ΜΕΞΑΣ ΠΝ εα
Αντιπρόεδρος
3. Αντιπλοίαρχος (Ε) Χαράλαμπος ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΠΝ
εα Μέλος
4. Αντιπλοίαρχος Αθανάσιος ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΛΣ εα
Μέλος
5. Υποπλοίαρχος (Ε) Σπυρίδων ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΝ εα
Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Επαμεινώνδας ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΝ εα 1ος Αναπληρωματικός
2.
Υποπλοίαρχος (Ε) Ιωάννης ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ ΠΝ εα 2ος Αναπληρωματικός
3.
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Γεράσιμος ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΠΝ εα 3ος Αναπληρωματικός

Ζ. ΣΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ).

1. Αντιπλοίαρχος (Ε) Ζώης ΥΦΑΝΤΗΣ ΠΝ εα Πρόεδρος
2.
Αντιπλοίαρχος (Ε) Αναστάσιος ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΝ εα Αντιπρόεδρος
3.
Πλωτάρχης Παναγώτης ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ ΛΣ εα Μέλος
4.
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Βλάσης ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΠΝ εα Μέλος
5.
Ανθ/στής (Ε) Κυριάκος ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΠΝ εα Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. Αντιπλοίαρχος (Ε) Παύλος ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΑΚΗΣ ΠΝ εα 1ος Αναπληρωματικός
2.
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γεώργιος ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΝ εα 2ος Αναπληρωματικός
3. Ανθ/στής Γεώργιος ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΣ εα 3ος Αναπληρωματικός

** Ο διορισμός των ανωτέρω Μελών άρχεται την 15η Ιουλίου 2016 είναι τριετής και λήγει την 15-7-2019

*** Δείτε το Πρακτικό υπ' αριθμ. 5 της ΕΑΑΝ από 14-7-2016


Go to top