• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Ενημερωθείτε για τα Σχόλια / Προτάσεις του Συντονιστικού των Αποστράτων Αξιωματικών, επί του Σχ. Νόμου 'Ρύθμιση Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμτνας', μετά από πρόσκληση, για συμμετοχή στη συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου, του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνου Δουζίνα, όπως είχε δημοσιευθεί.

Go to top