• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ 4/16                 Ημερ.: 22-08-2016

                                        

ΘΕΜΑ : Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ

1.- Η ΕΑΑΝ μαζί με τις άλλες δύο Ενώσεις ΕΑΑΣ και ΕΑΑΑ υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων Αποστράτων προσέφυγε κατά του ν4307/14 και των απορρεουσών ΚΥΑ, με τους οποίους οι συνταξιοδοτικές πράξεις δεν επανήλθαν στα επίπεδα της 31-07-2012, όπως προέβλεπαν οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ 2192 έως 2196 του 2014.

2.- Η εκδίκαση της προσφυγής έγινε την 03-04-2015 στην οποίαν παρέστησαν οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων και οι νομικοί τους σύμβουλοι, όπου η Ολομέλεια του ΣτΕ με την 1128/2016 απόφασή της έκανε δεκτή την εν λόγω προσφυγή.

3.- Η εκ νέου δικαίωση των Αποστράτων αποδεικνύει ότι οι αγώνες που δίνουμε όλοι μαζί ενωμένοι φέρνουν αποτέλεσμα.

4.- Καλούμε την Κυβέρνηση να επαναφέρει τις συνταξιοδοτικές πράξεις στο ύψος της 31-07-2012, να επιστρέψει ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντα τα αναδρομικά που προκύπτουν από τις αποφάσεις του ΣτΕ και να αποσύρει τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου ν4387/2016 ο οποίος αποσυνδέει τις συντάξεις από τους μισθούς των 'εν ενεργεία' και επιβάλλει νέες μειώσεις στις συντάξεις οι οποίες έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ.

5.- Η μη συμμόρφωση προς τα ανωτέρω θα σημάνει απόκλιση της Κυβέρνησης από διακηρυγμένη θέση της, ότι θα σεβασθεί τις αποφάσεις του ΣτΕ και θα μας υποχρεώσει να προβούμε σε νέες προσφυγές ενώπιον του ΣτΕ και Ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

6.- Η ΕΑΑΝ θα αναρτήσει την απόφαση 1128/2016 της Ολομελείας του ΣτΕ στον ιστότοπό της και θα ενημερώσει τα 15.000 μέλη της μέσω αυτής και του περιοδικού της “Θαλασσινοί Απόηχοι“ για την μη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με τις δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους δικαστικούς μας αγώνες.

                                         Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΑΝ

                               Αντιναύαρχος εα Σπυρίδων Περβαινάς ΠΝ

 

*** Δείτε το ακριβές κείμενο

Go to top