• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

1.- Με ανακοίνωση του ΥΠ.ΟΙΚ. και σε συνέχεια του άρθρου 102 του Ν.4387/2016(ΦΕΚ Α 85 2016), από 01-07-2016 θεσπίζεται για την οικονομική ενίσχυση των Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων, μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ επί όλων των συντάξεων πολιτικών, στρατιωτικών
και πολεμικών που χορηγεί το Δημόσιο, η οποία αποδίδεται στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013.
2.- Με την ίδια ανακοίνωση του ΥΠ.ΟΙΚ., όσοι δεν επιθυμούν την παρακράτηση θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς την Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων του Δημοσίου Τομέα-Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματολογικών Ελέγχων,
Κάνιγγος 29
Τ.Κ.10110 Αθήνα.

Αίτηση προς ΓΛΚ
Ανακοίνωση ΓΛΚ από 6.9.16
Δείτε το ακριβές αντίγραφο της Ανακοίνωσης

Go to top