• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Σας γνωρίζεται, (όπως είχε ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο '16) ότι σε συνεργασία με το ΓΕΝ συντάχθηκε πίνακας με τους πρώτους 150 Απόστρατους Αξιωματικούς (Ε) ΠΝ, για να λάβουν τα ξίφη που δεν έλαβαν κατά την αποστρατεία τους, με κριτήριο προτεραιότητας την ημερομηνία αποστρατείας. 
Απομένουν άλλοι 241 Απόστρατοι Αξιωματικοί (Ε) που δεν έχουν λάβει ξίφος (συνολικός αριθμός 391).
Επί πλέον υπάρχουν και περί τις 35 Αξιωματικοί ΠΝ ειδικότητας Υ/Ν (Νοσηλεύτριες) που δεν έχουν λάβει και προτείνεται από ΕΑΑΝ, η χορηγία και σε αυτές.
2. Τόπος και χρόνος απονομής θα καθορισθεί / συμφωνηθεί μεταξύ ΕΑΑΝ & ΓΕΝ και θα ανακοινωθεί με νεώτερο.

** Δείτε το έγγραφο της ΕΑΑΝ προς ΓΕΝ

** Δείτε τον πίνακα με τους πρώτους 150 δικαιούχους (σε μορφή Excel)

Go to top