• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

                424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως
                
Τα εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούν με ραντεβού από 08:00 έως 13:45 στα τηλέφωνα:
                            231 038 1044, 231 038 1702, 
                            231 038 2073, 231 038 2078
Οι τηλεφωνικές γραμμές των ραντεβού εξυπηρετούν όλα τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την διεκπεραίωση του τηλεφωνικού ραντεβού είναι η γνώση του ΑΜΚΑ του εξεταζομένου
 
             Για Ψυχιατρικό τμήμα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (στο παλαιό 424 ΓΣΝΕ επί της οδού Εγνατίας τηλ 231 089 4300)
             Για Οδοντιατρείο Φρουράς στο τηλ. 231 022 9730
             Για ραντεβού στο Ακτινολογικό εργαστήριο στο τηλ 231 038 1633
             Για ραντεβού Αξονικό - Μαγνήτη - Υπέρηχο  ισχύουν τα τηλέφωνα των τηλεφωνικών ραντεβού.
 
ΜΗΝ απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκομείου (231 038 1000) για ραντεβού.
ΝΑ ενημερώνετε ΠΑΝΤΑ στα τηλέφωνα των ραντεβού εξωτερικών ιατρείων την περίπτωση ακύρωσης ραντεβού εκ μέρους σας, ώστε να εξυπηρετηθεί κάποιος άλλος συνάδελφος.
 
Go to top