• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

- Την Δευτέρα 20-11-2017 Ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και πλήθος συναδέλφων συνόδευσαν στην τελευταία κατοικία τον μεταστάντα συνάδελφό μας, Ανθυποπλοίαρχο (Ε) εα Βασίλειο Ηλιόπουλο ΠΝ στη Νέα Πέλλα Γιαννιτσών.
- Την Τρίτη 21-11-2017 Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος παρουσία επισήμων Αρχών της Πόλεώς μας, κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού, στα πλαίσια εκδηλώσεων μνήμης της ημέρας των Ε.Δ - Ημέρας Βετεράνου & Απόστρατου.
Go to top