• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

     Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας για το νέο χρόνο στη Λέσχη Αξιωματικών της ΝΔΒΕ.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και πολλά μέλη της ΕΑΑΝ τόσο του ΠΝ όσο και του ΛΣ.
     Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος ΕΑΑΝ Βορείου Ελλάδος, πέρα από τις επιβαλλόμενες ευχές προς τους παρευρισκόμενους, ανέπτυξε και τους στόχους της ΕΑΑΝ για το 2012 με προτεραιότητα την αποκατάσταση επικοινωνίας με όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους που κατοικούν στη Β. Ελλάδα, την ενεργό συμμετοχή των συναδέλφων του ΛΣ και τη συμμετοχή της ΕΑΑΝ στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης με έμφαση στην ανάδειξη της ναυτικής ιστορίας και συμβολής του Στόλου στους Βαλκανικούς Πολέμους.
     Το τυχερό φλουρί έπεσε στον Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Ι. Παγανέλη ΠΝ, συνοδευόμενο από μία εξαιρετική Αγιογραφία δια χειρός της συζύγου του συναδέλφου Υποναυάρχου (Ο) εα Γ. Χριστάκη ΠΝ και μιά δίτομη πολυτελή έκδοση για τη Μακεδονία, προσφορά του Συλλόγου ΜΑΚΕΔΝΟΣ.

   Αντιναύαρχος εα Κωστής Γκορτζής ΠΝ

Πρόεδρος ΕΑΑΝ/Παραρτήματος Β. Ελλάδας

Go to top