• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Ενημερωθείτε για τη σύνθεση του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ/Β. Ελλάδος (Θεσ/νίκη), που συγκροτείται ως ακολούθως:

α. Υπαναύαρχος εα Δ. Τσαϊλάς ΠΝ  Πρόεδρος
β. Υποναύαρχος ΛΣ εα Θ. Καλαφάτης  Αντιπρόεδρος
γ. Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Κ. Επιτρόπαυ ΠN  Γραμματέας - Ταμίας
δ. Ανθυπασπιστής (Ε) εα Δ. Αγγελοπούλου  Βοηθός Ταμία-Υπεύθυνη Εντευκτηρίου
ε. Ανθυπασπιστής Λ.Σ εα Δ. Γογοδώνης  Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

τους ευχόμαστε Καλή Επιτυχία!

Go to top