• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Το 1ο ΔΣ του νεοϊδρυθέντος, από 1-3-2011, Παραρτήματος της ΕΑΑΝ στην ΒΔ Ελλάδα με έδρα την Κέρκυρα, που διορίστηκε από την ΕΑΑΝ και ισχύει μέχρι 30-6-2013, έχει ως ακολούθως:

1) Υποναύαρχος (Μ) εα Δ. Κουτσοδόντης ΠΝ  Πρόεδρος
2) Αρχιπλοίαρχος εα Στεφ. Γκίκας ΠΝ  Αντιπρόεδρος
3) Πλωτάρχης (Ε) εα Σπ. Αγάθος ΠΝ  Μέλος
4) Πλωτάρχης Λ.Σ. εα Ε. Βλάχος ΠΝ  Μέλος
5) Υποπλοίαρχος (Ε) εα Αριστ. Βλάχος ΠΝ  Μέλος

- Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Κ. Κανταρέλης ΠΝ  Αναπλ. Μέλος
- Σημαιοφόρος (Ε) εα Β. Γεωργάτος ΠΝ  Αναπλ. Μέλος
- Σημαιοφόρος (Ε) εα Σπυρ. Μέξας ΠΝ  Αναπλ. Μέλος

Go to top