• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

    Σας γνωρίζεται, ότι μετά από συνεννόηση με την ένωση καρδιοπαθών αποφασίσαμε να συνεργαστούμε ως παράρτημα Κρήτης στην εθελοντική αιμοδοσία.

2. Το παράρτημα μας θα συλλέγει μονάδες (φιάλες) αίματος μέσω της αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Χανίων και θα τις καταθέτουμε προς φύλαξη (συντήρηση) στις δύο συνεργαζόμενες τράπεζες εθελοντών αιμοδοτών διαχείρισης εθνικού μητρώου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» και Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο».

3. Η ΕΑΑΝ /παράρτημα Κρήτης θα τηρεί βιβλίο δοσοληψιών αίματος και θα διαθέτει ύστερα, από αίτηση τους, σε συναδέλφους ή σε μέλη των οικογενειών αυτών, όποτε απαιτηθεί, σε περίπτωση ανάγκης μετάγγισης, καθώς και μετά από ενημέρωση δική σας, ανάλογο αριθμό φιαλών μετά από εντολή που θα δοθεί στην Ένωση Καρδιοπαθών.

4. Τέλος θέλουμε να σας γνωρίσουμε πως μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί τέσσερις (4) φιάλες σε δύο συναδέλφους του παραρτήματος μας.

5. Ανακοινώσεις αιμοδοσίας προς τα Μέλη μας και τους φίλους μας, για τον παραπάνω σκοπό, θα γνωστοποιούνται εγκαίρως.

 

*** Δείτε την Ανακοίνωση

Go to top