• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

Μετά την καθιέρωση, από ΕΑΑΝ, του θεσμού του εκπροσώπου (όπως δημοσιεύεται από την παρούσα ιστοσελίδα), το ΔΣ της ΕΑΑΝ του Παραρτήματος Κρήτης στα Χανιά, για την καλύτερη επικοινωνία με τους Συναδέλφους του Νομού Ηρακλείου, για επίλυση τυχόν ζητημάτων / θεμάτων, αναζητεί συνάδελφο, ο οποίος να επιθυμεί να ορισθεί, από ΕΑΑΝ, εκπρόσωπός της στο Νομό.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσατε και με το Παράρτημα Κρήτης στα Χανιά.

Go to top