• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

     Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 έγινε η κοπή της Βασιλόπιτας, του Παραρτήματός μας, στην Λέσχη Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού Κρήτης, με αθρόα προσέλευση συναδέλφων. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία των, εκ μέρους της ΕΑΑΝ, ο Πρόεδρος  Αντιναύαρχος εα Σπ. Περβαινάς ΠΝ , ο Αντιπρόεδρος Αντιναύαρχος εα Θ. Γερούκης ΠΝ,  και τα μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΝ Υποναύαρχος εα (Ο) Ν. Τσαπράζης ΠΝ  , Υποναύαρχος ΛΣ εα  Δ. Παπαζαφείρης, και Αντιπλοίαρχος (Ε) εα  Γ. Γεωργακόπουλος ΠΝ. Εκ μέρους των στρατιωτικών αρχών του νησιού μας παρέστησαν ο Διοικητής ΝΚ , ο  Διοικητής 5ης  Μεραρχίας Κρητών, Διευθυντές  ΝΚ και η  Διευθύνουσα  ΝΝΚ. Επίσης οι Πρόεδροι των ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού και Αεροπορίας.
2. Τα Φλουριά της Βασιλόπιταςς έτυχαν στους :  Πρόεδρο της ΕΑΑΝ  Αντιναύαρχο εα Σπ. Περβαινά ΠΝ , Αντιπλοίαρχο (Ε) εα Ε. Διαμαντάκη  ΠΝ και   Αντιπλοίαρχο  (Ε) εα Π. Καρακιτσάκη  ΠΝ .
3. Ο Πρόεδρος του Παραρτήματός μας, Αντιπλοίαρχος (Ε) εα Χ. Δρακάκης Π.Ν. αφού ευχαρίστησε όλους και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΝ για την παρουσία τους, ευχήθηκε ο καινούργιος χρόνος να κάνει τα όνειρά μας πραγματικότητα και του χρόνου η πίτας μας να κοπή στην Ιδιόκτητη Λέσχη μας, σκορπίζοντας χαρά και ευτυχία στα Μέλη μας.

 

Go to top