• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

     Γεώργιος  Μπιλάς , πολιτικός Μηχανικός - Ενεργειακός Επιθεωρητής Β΄ Τάξης, γιός Αξιωματικού Π.Ν εα διατηρεί εξειδικευμένο τεχνικό γραφείο  και αναλαμβάνει ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων και  ανακαινίσεις κατοικιών. Kαλές τιμές στο προσωπικό ΠΝ.  Τηλ. 28210-28201 & 6974832312.

Go to top