• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Από την κοπή της πίτας και τη βράβευση αριστευσάντων  μαθητών και σπουδαστών, η οποία πραγματοποιήθηκε  στο εντευκτήριο της ΕΑΑΝ / Χανίων, στην Κρήτη, στις 30/1/2016 από τον Αντιπρόεδρο & Μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΝ, του Διοικητού ΝΚ, εκπροσώπων των Στρατιωτικών αρχών του νομού καθώς και αρκετών Μελών του τοπικού παραρτήματος.

Go to top