• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Το Σαββάτο 10 Μαρτίου, στα πλαίσια της Νατοικής Άσκησης STANAVFORMED επισκέφθηκε τον λιμένα της Πάτρας Δύναμη με Επικεφαλής τον ΔΝΑΡ Πλοίαρχο Μ. Δεμέστιχα ΠΝ, ο οποίος επέβαινε επί της Φ/Γ ΛΗΜΝΟΣ. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος της ΕΑΑΝ, στην Ηλεία, μετά από πρόσκληση παραβρέθηκαν στην μικρή δεξίωση που εδόθη στη Φ/Γ ΛΗΜΝΟΣ στα πλαίσια γνωριμίας των πληρωμάτων .
Έγινε ανταλλαγή θηρεών με τον Διοικητή Ναρκοπολέμου και τον Κυβερνήτη του Πλοίου Αντιπλοίαρχο Δ. Μανταδάκη ΠΝ.
Go to top