Έξοδα κηδείας/ΓΕΝ/Ε3-Ι/7-9-2020

Το ΓΕΝ εξέδωσε νέο έγγραφο/οδηγία περί εξόδων κηδείας ε.ε και μελών οικογενειών αυτών καθώς και Αποστράτων.

Κύριο Σώμα (Κάντε κλίκ εδώ)

Παράρτημα Α (Κάντε κλίκ εδώ)
Προσθήκη 1 στο Παράρτημα Α (Κάντε κλίκ εδώ)

Παράρτημα Β (Κάντε κλίκ εδώ)
Προσθήκη 1 στο Παράρτημα Β (Κάντε κλίκ εδώ)

Παράρτημα Γ (Κάντε κλίκ εδώ)
Προσθήκη 1 στο Παράρτημα Γ (Κάντε κλίκ εδώ) -ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ MS-WORD