Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανακοίνωση Συντονιστικού για τα Αναδρομικά 14.10.20

               Αριθμ. Πρωτ.:182/2020
  Αθήνα, 14 Οκτ 2020

  ΘΕΜΑ : Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., Άρθ. 33 του ν. 4734/2020(ΦΕΚ Α΄196)

  Η Τροπολογία που ψηφίστηκε από την βουλή των Ελλήνων για επιστροφή αναδρομικά ποσά συντάξεων, που αντιστοιχούν σε  πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016 οι οποίες θεσπίστηκαν με τις διατάξεις του ν.4093/2012 (Α’ 222), δεν ικανοποιεί τα δίκαια αιτήματα, δεν αντικατοπτρίζει την αναγνώριση της προσφοράς των εν αποστρατεία Αξιωματικών και είναι συνέχεια της πλημμελούς τροποποίησης του ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) με τον νέο ασφαλιστικό νόμο 4670/2020 “Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις”.

  Δέσμευση της Κυβέρνησης ήταν η πλήρης αποκατάσταση των μειωθεισών συντάξιμων αποδοχών και η επάνοδος αυτών στα επίπεδα του 2012 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1128/16 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

  Οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων από κοινού θα προσφύγουν στο ΣτΕ για λογαριασμό όλων των μελών τους, με αίτηση ακύρωσης της προβλεπόμενης ΚΥΑ, που εκδόθηκε  σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4734/2020(ΦΕΚ Α΄196) και ρυθμίζει τον τρόπο, τη διαδικασία καταβολής καθώς και το ποσό αυτών.

  Θα ζητηθεί άμεσα, συνάντηση του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ. με τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση, για να εκθέσει τα υφιστάμενα προβλήματα.

  Το Συντονιστικό Συμβούλιο
  Ο Πρόεδρος
  Αντιναύαρχος εα Θ. Γερούκης ΠΝ Πρόεδρος ΕΑΑΝ 

  Τα Μέλη
  Αντιστράτηγος (ΠΖ) εα  Στ. Κούτρης Πρόεδρος ΕΑΑΣ
  Αντισυνταγματάρχης (ΑΣ) εα Χρ. Χρηστίδης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
  Πλοίαρχος (Ε) εα Εμμ. Αναγνωστάκης ΠΝ Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ (Νόμιμος αναπληρωτής)
  Υποπτέραρχος (ΕΑ) εα Π. Χρήστου Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ
  Αντισμήναρχος (Ρ) εα  Ι .Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

   

  *** Δείτε το Πρακτικό Συνεδριάσεως του Συντονιστικού των τριών Ενώσεων Αποστράτων
  *** Δείτε το αίτημα που υπεβλήθη για συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση
  *** Δείτε το fek4536b_20 (σχετικά με τα αναδρομικά)
  *** Δείτε το γνήσιο Αντίγραφο της Ανακοίνωσης του Συντονιστικού