Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση» – Διαγωνισμός

    Ενημερωθείτε για την προκήρυξη Διαγωνισμού, για την ανάδειξη πρωτότυπων διατριβών ή μελετών και φωτογραφιών για το έτος 2020 ως ακολούθως:

    α.      Για τη συγγραφή πρωτότυπων, μη δημοσιευμένων στο διαδίκτυο, διατριβών ή μελετών που πραγματεύονται θέματα τα οποία καθορίζονται στα Παραρτήματα «Α» και «B».

    β.      Για την επιλογή φωτογραφιών, μη δημοσιευμένων στο διαδίκτυο, που προβάλλουν τους δεσμούς, παλαιούς και νέους, των Ελλήνων με τη θάλασσα τις παραδόσεις και τη ζωή στο Πολεμικό Ναυτικό, σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ».