Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ενημερωτική Επιστολή για τις Περικοπές Συντάξεων (Δικ. γραφείο Κλαουδάτου – Αγγελόπουλου)

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ)

   

  Θέμα: Δικαστικές διεκδικήσεις για αποκατάσταση των κυρίων συντάξεων, δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επίδομα αδείας του Δημοσίου, στα προ των μνημονιακών νόμων, Ν.3863/2010 – 3865/2010 (ΕΑΣ), Ν.4051/2012 και Ν.4093/2012, επίπεδα και διεκδίκηση αναδρομικών.

  Όπως ίσως γνωρίζετε, με τις υπ’ αριθ. 2287/2015 και 2288/2015 δικαστικές αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), οι περικοπές των κυρίων, επικουρικών συντάξεων, δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, οι οποίες εγένοντο βάσει των διατάξεων του αρ. 6 Ν.4051/2012 και άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ Ν.4093/2012, εκρίθησαν αντισυνταγματικές, διότι προσβάλλουν βασικές διατάξεις του Συντάγματος, όπως μεταξύ άλλων το αρ. 2 παρ. 1  για την εξασφάλιση στοιχειώδους επιπέδου αξιοπρεπούς διαβιώσεως, αρ. 4 , αρ. 22, αρ. 25 κλπ.

  Επίσης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 244/2017 αποφάσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που επεβλήθη κατ’ εφαρμογή των άρθρων του ν.3863/2010, 11 ν.3865/2010 και συνακόλουθα των διατάξεων των άρθρων 44 παρ. 10 ν.3986/2011 και 2 παρ. 13 ν.4002/2011, κρίθηκε αντισυνταγματική διότι προσβάλλει βασικές διατάξεις του Συντάγματος όπως τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 και αρθ. 22 παρ. 5 και αρθ. 25 παρ. 1 και 4.

  Τα δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν με τους ως άνω αναφερθέντες νόμους, εις βάρος των συνταξιούχων, ήταν επακόλουθο των ήδη δυσβάσταχτων γενικής φύσεως οικονομικών και φορολογικών μέτρων όπως: η σταδιακή μείωση του αφορολογήτου ορίου, ο περιορισμός των κλιμακίων και η αύξηση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος, η επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η διαδοχική αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, η εξίσωση του φόρου πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, παρεμβάσεις στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας κλπ.

  ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ:

  1) Τις περικοπές με την επιβολή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ),

  2) Τις περικοπές στις κύριες συντάξεις που έγιναν με τους νόμους 4051/2012, 4093/2012.

  3) Τις περικοπές στα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος Αδείας.

  Δεδομένου ότι δεν υφίσταται σχετική νομοθετική ρύθμιση, απαιτείται η διεκδίκηση των ανωτέρω μέσω των αρμοδίων δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, η εν λόγω διεκδίκηση θα γίνει με το ένδικο βοήθημα της (ομαδικής) Αγωγής.

  Οι Αγωγές είναι ομαδικές και αναγκαστικά πρέπει να περιέχουν τα ατομικά στοιχεία όλων των ενδιαφερομένων, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει η σχετική ενταλματοποίηση των δαπανών όταν εκδοθούν οι δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή θα πληρωθούν μόνο όσοι προσέφυγαν στα Δικαστήρια και περιέχονται στις αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
  2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΟΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.
  3. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (επισυνάπτεται) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΚΕΠ.
  4. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ (επισυνάπτεται) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ (ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ).
  5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ).
  6. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ (εάν έχει κατατεθεί στον αρμόδιο φορέα)

  ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

  1) Τα έξοδα της αγωγής, ανέρχονται σε 40,00€ κατ’ άτομο και αντιστοιχούν αποκλειστικά σε έξοδα πρώτου και δευτέρου βαθμού. Τα έξοδα αυτά αναφέρονται σε αγωγή με 50 ονόματα – ενάγοντες και αφορά και τις τέσσερις παραπάνω διεκδικήσεις στην ίδια Αγωγή.

  2) Η δικηγορική αμοιβή καθορίζεται με εργολαβικό δίκης (επισυνάπτεται) και ανέρχεται σε πέντε τοις εκατό (5%), πλέον του νομίμου ΦΠΑ, επί του αντικειμένου της υποθέσεως (ακαθαρίστου ποσού), το οποίο θα αναγνωρίσουν τα δικαστήρια με την έκδοση οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης ή με το διακανονισμό της υπόθεσης (έκδοση νόμου, εξωδικαστικό συμβιβασμό κλπ), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κείμενο του ανωτέρω εγγράφου (εργολαβικό δίκης).

  Διαδικασία αποστολής των δικαιολογητικών: Η αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών,  με εσώκλειστο το ποσόν των 40 € μαζί, μπορεί να γίνει με κλειστό φάκελο στην ταχυδρομική θυρίδα με αριθμό 3217 – Τ.Κ. 10210 ΑΘΗΝΑ, άλλως με αποστολή ταχυδρομική στις κάτωθι διευθύνσεις.

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με τα ανωτέρω, παραμένουμε στη διάθεσή σας.

   

                                                                                       Με εκτίμηση, Οι Δικηγόροι

   


  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΦΩΤΗΣ Σ. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ – ΑΛΚΑΙΟΣ Φ. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ

  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  Ακαδημίας 57, Αθήνα, 10679

  210.3610195 – 210.3610573

  Fax: 210.3602011

  Email: klaoudlawoffice@yahoo.gr

  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

   

  Μαυρομματαίων 18, Αθήνα, 10682

  ‘210.8232117, 6973396878

  Email: pantelisaggelopoulos@gmail.com

   

  *** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της παραπάνω επιστολής