Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανακοίνωση ΕΑΑΝ / Ενημέρωση Mελών σχετικά με επιστροφές ποσών μειώσεων Συντάξεων

    Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, την 7-12-2020 κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η αίτηση ακυρώσεως των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών κατά των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ακύρωση της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. Φ.11321/37311/1610/2020 (ΦΕΚ 4536/Β΄/14-10-2020) Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο “Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων δημοσίου τομέα”.

    Λόγω της σπουδαιότατος της υποθέσεως, η Πρόεδρος του ΣτΕ, όρισε δικάσιμο την 15η Ιανουαρίου 2021.

    Με δεδομένα τα μέτρα προστασίας διαδόσεως του ιού, η εκπροσώπηση των Ενώσεων θα γίνει μόνον, δια των πληρεξουσίων δικηγόρων μας κ.κ Αναστασίας Καρανίσα και Βασιλείου Κοντού.

     

    *** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης