Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ενημέρωση Μελών // Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων δημοσίου τομέα

    Ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι την 15η Ιανουαρίου 2021 ,συζητήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ ,η αίτηση  των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών ,κατά των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ,για την ακύρωση της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. Φ.11321/37311/1610/2020 (ΦΕΚ 4536/Β΄/14-10-2020) Κοινής Αποφάσεως των, με τίτλο «Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων δημοσίου τομέα». 

    Η παράστασή μας αυτή αποδεικνύει έμπρακτα τις συνεχείς προσπάθειες της ΕΑΑΝ, για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αποστράτων (στρατιωτικών συνταξιούχων) αναφορικά με τη λήψη των δικαιουμένων αναδρομικών πέραν του 11μήνου. 

    Η δημοσίευση της αποφάσεως αυτής , αναμένεται εντός του επόμενου εξαμήνου.

     

    *** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης