Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Παραθεριστικά Κέντρα ΠΝ και Ιδιωτικά Ξενοδοχεία – Πανσιόν – Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

Δείτε, παρακάτω, τις περιόδους στα παραθεριστικά κέντρα ΠΝ και ιδιωτικά ξενοδοχεία, σύμφωνα με σχετικό Έγγραφο ΓΕΝ/Β3-VI Φ.440.1/5/218567/Σ.1714//18-03-21 και κάντε κλικ εδώ για να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής από 29 Μαρτίου έως 5 Μαΐου 2021.

Α. Περίοδοι Παραθερισμού ΘΑΝ/ΝΒΝΕ 2021

1η (Α) περίοδος  Παρασκευή   28 Μαΐου           έως    Τετάρτη 09 Ιουνίου
2η (Β) περίοδος  Παρασκευή   11 Ιουνίου           έως    Τετάρτη 23 Ιουνίου
3η (Γ) περίοδος  Παρασκευή   25 Ιουνίου           έως    Τετάρτη 07 Ιουλίου
4η (Δ) περίοδος  Παρασκευή  09 Ιουλίου          έως    Τετάρτη 21 Ιουλίου
5η (Ε) περίοδος  Παρασκευή 23 Ιουλίου            έως    Τετάρτη 04 Αυγούστου
6η (Στ) περίοδος Παρασκευή 06 Αυγούστου    έως    Τετάρτη 18 Αυγούστου
7η (Ζ) περίοδος   Παρασκευή  20 Αυγούστου   έως    Τετάρτη 01 Σεπτεμβρίου
8η (Η) περίοδος Παρασκευή 03 Σεπτεμβρίου  έως    Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
9η (Θ) περίοδος Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου   έως    Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου

*** Τιμολογιακή πολιτική / Μισθώματα οικημάτων / δωματίων ανά περίοδο παραθερισμού ΘΑΝ/ΝΒΝΕ θέρους 2021 καθώς και το Ημερήσιο εισιτήριο εισόδου προσκεκλημένων, Αντίτιμο διανυκτέρευσης κλπ, ως Παράρτημα ”Α” (ΓΕΝ:Φ.440.1/5/218567/Σ.1714)

Β. Περίοδοι Παραθερισμού ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ 2021

1η (Α) περίοδος Σάββατο 15 Μαΐου        έως    Παρασκευή  28 Μαΐου
2η(Β) περίοδος Σάββατο  29 Μαΐου        έως   Παρασκευή 11 Ιουνίου
3η(Γ) περίοδος Σάββατο  12 Ιουνίου       έως   Παρασκευή 25 Ιουνίου
——————————————————————————————
9η (Θ) περίοδος Σάββατο 04 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου
10η (Ι) περίοδος Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 01 Οκτωβρίου

*** Τιμολογιακή πολιτική / Μισθώματα οικημάτων / δωματίων ανά περίοδο παραθερισμού ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ θέρους 2021, ως Παράρτημα ”Β” (ΓΕΝ:Φ.440.1/5/218567/Σ.1714)

Γ. Ιδιωτικά Ξενοδοχεία –Πανσιόν- Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 2021

Ο παραθερισμός θα επιδοτείται από την ΕΑΑΝ με τα παρακάτω ποσά :

  • Για δύο δικαιούμενα άτομα 35 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά 350 ευρώ
  • Για κάθε άτομο δικαιούμενο 25 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά 250 ευρώ
  • Για κάθε δύο άτομα και επιπλέον για όλα τα δικαιούμενα παιδιά 40 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά τα 400 ευρώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δύνανται οι παραπάνω  να παραθερίζουν περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές χωρίς να υπερβαίνεται το μέγιστο ποσό των 350 ευρώ, 250 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα.
Επίσης δύνανται να παραθερίσουν για λιγότερες από 10 ημέρες, επιδοτούμενοι με την αντίστοιχη προβλεπόμενη ημερήσια επιδότηση, ανάλογα με τις διανυκτερεύσεις και ανεξάρτητα από το καταβληθέν από αυτόν ποσόν. Μπορείτε να παραθερίσετε κατ’ επιλογή σας από 01 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου σε οποιαδήποτε ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Δ. Περίοδοι Παραθερισμού Φάρων (Αρκίτσας Φθιώτιδος 2021)

1η (Α) περίοδος 16-24  Μαΐου                       8η (Η) περίοδος  18 -26 Ιουλίου
2η(Β) περίοδος 25 Μαϊ – 02 Ιουνίου           9η (Θ) περίοδος 27 Ιουλ-04 Αυγούστου
3η(Γ) περίοδος 03-11 Ιουνίου                     10η (Ι) περίοδος 05-13 Αυγούστου
4η(Δ) περίοδος 12-20 Ιουνίου                    11η (ΙΑ) περίοδος 16-24 Αυγούστου
5η(Ε) περίοδος 21-29  Ιουνίου                   12η (ΙΒ) περίοδος 25 Αυγ-02 Σεπτεμβρίου
6η(ΣΤ) περίοδος 30 Ιουν  -08 Ιουλίου    13η (ΙΓ) περίοδος 03-11 Σεπτεμβρίου
7η (Ζ) περίοδος  09-17 Ιουλίου                 14η (ΙΔ) περίοδος 12-20 Σεπτεμβρίου

*** Το ενοίκιο παραθερισμού στο Φάρο Αρκίτσας ανά περίοδο, είναι 110,00 €. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Παράρτημα ”Γ” (ΓΕΝ:Φ.440.1/5/218567/Σ.1714),

Ε. Περίοδοι Παραθερισμού  ΚΕ ΠΟΡΟΣ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΠΝ 2021

1η (Α) περίοδος 26 Ιουν-03 Ιουλίου    2η(Β) περίοδος 03-10 Ιουλίου
3η(Γ) περίοδος 10-17 Ιουλίου               4η(Δ) περίοδος 17-24 Ιουλίου
5η(Ε) περίοδος 24- 31 Ιουλίου             6η(ΣΤ) περίοδος 31 Ιουλ-07 Αυγούστου
7η (Ζ) περίοδος 07-14  Αυγούστου      8η (Η) περίοδος 14-21 Αυγούστου
9η (Θ) περίοδος 21-28 Αυγούστου    10η (Ι) περίοδος 28 Αυγ-04  Σεπτεμβρίου

*** Τιμολογιακή πολιτική / Μισθώματα οικημάτων / δωματίων ανά περίοδο παραθερισμού ΚΕ/ΠΟΡΟΣ θέρους 2021, ως Παράρτημα ”Δ” (ΓΕΝ:Φ.440.1/5/218567/Σ.1714)

Στ. Χρήση Κοινόχρηστων Υποδομών Ψυχαγωγίας ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 2021

Σας γνωρίζεται η δυνατότητα πρόσβασης, από Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς εα ΠΝ, των κοινόχρηστων υποδομών ψυχαγωγίας, της ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, από Παρασκευή 4 Ιουνίου έως Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες έλθετε σε επικοινωνία με το τμήμα θερέτρου οικισμού στο τηλ. 210 5531786 και Παράρτημα ”Ζ” (ΓΕΝ: Φ.440.1/5/218567/Σ.1714).

Σημείωση : α. Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις παραθερισμού θα γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05 ΜΑΪΟΥ  2021 μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑΑΝ (www.eaan.gr) και στον σχετικό σύνδεσμο (link).

β. Αποστολή δικαιολογητικών για ΑΜΕΑ-Πολύτεκνους – Μονο-γονεϊκές οικογένειες ή πιστοποιητικά σπουδών θα γίνονται ΜΟΝΟ στο e-mail: paratherismos@eaan.gr. Υπενθυμίζεται για ΑΜΕΑ παρελθόντων ετών οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω κατηγορία, ότι  ΔΕΝ χρειάζεται αποστολή εκ νέου δικαιολογητικών. Επίσης προσοχή τα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ να είναι επικαιροποιημένα (2020-2021) και να αποστέλλονται έγκαιρα μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων .

γ.  Τυχόν προβλήματα υποβολής αιτήσεων, ερωτήσεις, απορίες που αφορούν τον παραθερισμό, μπορείτε να αποστέλλετε mail στο paratherismos@eaan.gr και θα λαμβάνετε έγκαιρη απάντηση. Τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία δεν είναι εφικτή.

*** Δείτε το γνήσιο αντίγραφο της Ανακοίνωσης Παραθερισμού της ΕΑΑΝ

*** Δείτε το σχετικό Έγγραφο ΓΕΝ, για τον Παραθερισμό 2021

*** Δείτε το νέο Κανονισμό Παραθερισμού της ΕΑΑΝ (ΚΑ.ΠΑ.ΕΑΑΝ)