Ανακοίνωση ΕΑΑΝ για Εθελοντική Προσφορά Υγειονομικού Προσωπικού στο σύστημα Δημόσιας Υγείας