Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επιστολή Συντονιστικού των τριών Ενώσεων Αποστράτων στον Υφ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ

  1. Το «Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών ΕΔ», εκπροσωπώντας ως φορέας, πάνω από 65.000 οικογένειες Απόστρατων στελεχών των Ε.Δ. και ορφανικών οικογενειών, σας παραθέτουμε παρακάτω τα σοβαρά υφιστάμενα προβλήματα, συναρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας:

  α. Δεν έχει γίνει η επαναφορά των συντάξιμων αποδοχών των στρατιωτικών συνταξιούχων στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, ως όριζαν οι υπ’ αριθμ αποφάσεις 2192/2014 και 1128/2016 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των στρατιωτικών με τους υπόλοιπους συνταξιούχους, καθώς σε καμία άλλη κατηγορία συνταξιούχων δεν μειωθήκαν οι συντάξιμες αποδοχές, από τις οποίες βάσει των ποσοστών αναπλήρωσης ενός εκάστου, υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη. Αναλυτικά ως συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α».

  β. Απαιτείται επανεξέταση της διανομής 0,20 € από την κράτηση στους συνταξιούχους, σύμφωνα με το άρθ. 102 του ν.4387/16 για ενίσχυση των Συνταξιοδοτικών Οργανώσεων, ώστε αυτή να γίνεται υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων, προς όφελος του συνόλου των Απόστρατων και των ορφανικών οικογενειών αυτών ως οι μοναδικές Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις, έχοντας την επιμέλεια των συμφερόντων των μελών τους, σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 2 του ιδρυτικού νόμου «Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων» Ν.Δ. 1171/1972 (ΦΕΚ Α’ 82), με πάνω από 100.000 μέλη και εκλεγμένα Δ/Σ και όχι να διανέμεται σε απλά σωματεία (συλλόγους) με ελάχιστα εγγεγραμμένα μέλη, τα οποία παράλληλα είναι και μέλη των Ενώσεων Αποστράτων, χωρίς ουδεμία μελέτη και τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, με την ακατάληπτη αιτιολογία ότι Ενώσεις Αποστράτων είναι Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Δημοσίου. Για τον λόγο αυτόν, με δεδομένη την άρνηση του Υπουργείου να μας ακούσει, μέχρι τώρα, αναγκαστήκαμε να καταφύγουμε στα δικαστήρια. Η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής είναι στις 20 Μαΐου, ενώ θα μπορούσε να έχει λυθεί με απλή, υπουργική παρέμβαση.

  γ. Υπαγωγή Στρατιωτικών στον ΕΦΚΑ και στελέχωση ΔΣ/ΕΦΚΑ, ως συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β».

  δ. Απασχόληση Συνταξιούχων, ως συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ».

  2. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε στην ευαισθητοποίησή σας αλλά και στην ουσιώδη συμβολή σας με τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση επίλυσή τους, ιδιαίτερα του θέματος της παραγράφου 1α (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α») στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των στρατιωτικών με τους υπόλοιπους συνταξιούχους και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. αποφάσεις 2192/2014 και 1128/2016 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε.

   

  Με εκτίμηση Το Συντονιστικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος

  Αντιναύαρχος εα Θ. Γερούκης ΠΝ / Πρόεδρος ΕΑΑΝ

  Τα Μέλη

  Αντιστράτηγος (ΠΖ) εα Στ. Κουτρής  / Πρόεδρος ΕΑΑΣ
  Αντισυνταγματάρχης (ΑΣ) εα Χρ. Χρηστίδης / Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

  Πλοίαρχος (Ε) εα Εμμ. Αναγνωστάκης ΠΝ / Νόμιμος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

  Αντιπτέραρχος εα (Ι) Σ. Καββούρης ΠΑ / Πρόεδρος ΕΑΑΑ
  Αντισμήναρχος (Ρ) εα Ι. Κρανιάς / Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

   

  *** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της επιστολής του Συντονιστικού με τα σχετικά παραρτήματα