Απάντηση στο εξώδικο της ΕΑΑΝ προς Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων