Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)

    Ενημερωθείτε για το πληροφοριακό σύστημα, θέματος, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και προστίθεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr. Στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας οι πολίτες θα μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, προκειμένου οι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου να έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους.

    *** Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Ε.Μ.Επ. (Οδηγός προς τους πολίτες για τη συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας τους)
    *** Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας – Συχνές Ερωτήσεις