Ανακοίνωση ΕΑΑΝ για Μέλη / Παραθεριστές σε παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ