Παρουσίαση Βιβλίου Επίτιμου ΑΣ Ναυάρχου Γρ. Δεμέστιχα ΠΝ