Χρήση Παραθεριστικών Κέντρων του ΠΝ από 1 Οκτωβρίου ’21