Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Οδηγίες Εκλογικής Διαδικασίας νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ της 20ης Μαρτίου 2022

  ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΝ

                                 

  ΠΡΑΚΤΙΚΑ

  Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της  20ης-10-2021
  Υπ’ Αριθ. 121

   

  ΘΕΜΑ 1ο : Οδηγίες ΔΣ/ΕΑΑΝ για τις Εκλογές της 20-03-2022 την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

  ΣΧΕΤ:  α. ΚΥΑ Φ.940.1/2/218204/Σ.2152 ΦΕΚ Β’ 1227/11-04-2019

  β. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων).

  γ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Π.106/08-07-2021 Θέμα 8ο «Ορισμός ημερομηνίας εκλογών για ανάδειξη νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ το έτος 2022»

  δ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Π.98/12-05-2021 Θέμα 3ο «Σύσταση επιτροπής προετοιμασίας διενέργειας εκλογών 2022 για ανάδειξη νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ»

   

  ΑΙΤΗΜΑ : Πρόεδρος Επιτροπής για την Διεξαγωγή των Εκλογών 2022

  ΕΙΣΗΓΗΣΗ : Πρόεδρος Επιτροπής για την Διεξαγωγή των Εκλογών 2022

  1. Με το σχετ.(γ) το ΔΣ/ΕΑΑΝ όρισε ως ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ την 20-03-2022.
  2. Οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το σχετ.(α) που για πρώτη φορά επιτρέπει την ψηφοφορία και με ηλεκτρονική ψήφο, πέραν της με φυσική παρουσία και επιστολικής, που εφαρμόσθηκαν στις εκλογές του 2019. Με το σχετ.(α) επέρχονται και αλλαγές στην συγκρότηση του ΔΣ με αύξηση των μελών κατηγορίας (Ε) από 3 σε 4 και αντίστοιχη μείωση στην κατηγορία μελών της ειδικότητας του Αντιπροέδρου της ΕΑΑΝ.
  3. Συνημμένα παρέχονται οι οδηγίες του ΔΣ/ΕΑΑΝ για την διενέργεια των εκλογών, οι οποίες συντάχθηκαν από την επιτροπή που όρισε το ΔΣ με σχετ.(δ) .
  4. Οι συνημμένες Οδηγίες, πέραν της συμμόρφωσης με το σχετ.(α) αντιμετωπίζουν και θέματα που προέκυψαν σε προηγούμενες ψηφοφορίες .
  5. Το ΔΣ μετά από διεξοδική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τις συνημμένες οδηγίες (συνημμένο «1») και αναθέτει στην επιτροπή του σχετ.(δ) (Αντιναύαρχο εα Σπ. Περβαινά ΠΝ, Ναύαρχο ΛΣ εα. Θ. Φουστάνο, Υποναύαρχο (Μ) εα Π. Μαυραγάνη ΠΝ, Αρχιπλοίαρχο εα Δ. Λαγαρία ΠΝ, Πλοίαρχο (Ε) εα Εμ. Αναγνωστάκη ΠΝ) και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την ανάληψη σχετικών ενεργειών και εισήγηση για λήψη αποφάσεων του ΔΣ όπου απαιτηθεί.
  6. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα. 

  Συνημμένο «1»

  Οδηγίες ΔΣ/ΕΑΑΝ για τις Εκλογές της 20-03-2022 για την ανάδειξη νέου  Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ

   

  ΘΕΜΑ : Οδηγίες Δ.Σ./Ε.Α.Α.Ν. για τις Εκλογές της 20-03-2022 για την ανάδειξη νέου  Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ              

   

  1. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ ως συνημμένο κείμενο.

  «Εκλογές για την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ, την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 με επιστολική, ηλεκτρονική και με αυτοπρόσωπη ψήφο στα γραφεία της ΕΑΑΝ και στα Παραρτήματα αυτής»

  ΣΧΕΤ:  α. ΚΥΑ ΥΕΘΑ-ΥΠΟΙΚ Φ 940.1/2/218204/Σ.2152 ΦΕΚ Β.΄1227/11-04-2019

  β. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Π-106/8-7-21Θέμα 8ο   

  γ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Π-121/20-10-2021 Θέμα 1ο

  Α. ΓΕΝΙΚΑ 

  1. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, το ΔΣ/ΕΑΑΝ προκηρύσσει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ για την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 στα γραφεία της κεντρικής ΕΑΑΝ και στα Παραρτήματα αυτής με αυτοπρόσωπη παρουσία και παράλληλα με επιστολική και ηλεκτρονική ψήφο.
  2. Κατωτέρω αναγράφονται οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες, οι αποφάσεις ΔΣ/ΕΑΑΝ και λοιπές οδηγίες για τη διεξαγωγή τους.
  3. Με το πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ σχετ. (β) αποφασίστηκε, όπως εκλογές για την ανά­δειξη των μελών του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ λόγω λήξεως της θητείας των μελών του νυν ΔΣ, διεξαχθούν την Κυριακή 20.03.2022. Επίσης σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ ΕΑΑΝ σχετ. (γ) δημοσιεύσουμε τις ισχύουσες διατάξεις εκλογής του ΔΣ/ΕΑΑΝ και τις διαδικασίες για τις εκλογές της 20ής Μαρτίου 2022  προς ενημέρωση των μελών που έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ως κατωτέρω:

  Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ (α)

  1. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με σύμφωνα με το σχετ. (α) που για πρώτη φορά επιτρέπει την ψηφοφορία και με ηλεκτρονική ψήφο, πέραν της με φυσική παρουσία και επιστολικής, που εφαρμόσθηκαν στις εκλογές του 2019.
  1. Με το σχετ. (α) επέρχονται και αλλαγές στην συγκρότηση του Δ.Σ. με αύξηση των μελών της κατηγορίας Ειδικοτήτων (Ε) από 3 σε 4 και αντίστοιχη μείωση στην κατηγορία μελών της κατηγορίας του Αντιπροέδρου της ΕΑΑΝ.
  1. Επισημαίνεται  ότι επειδή σύμφωνα με το σχετ. (α)  ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟ­ΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΑΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗ­ΤΑΣ ΕΑΑΝ.
  1. Επίσης επισημαίνεται ότι οι ανακοινώσεις σχετικά με τις εκλογές θα γίνονται μέσω του περιοδικού της Ε.Α.Α.Ν. «Θαλασσινοί Απόηχοι» (για όσους το λαμβάνουν) και μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Α.Α.Ν. στο τμήμα «Εκλογές». Για αυτό ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Ν. (www.eaan.gr) ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ.
  1. Στο συνημμένο Παράρτημα “ Α“ της παρούσης παρέχεται στο σύνολό του, το σχετ. (α), ώστε τα μέλη της Ε.Α.Α.Ν. να είναι πλήρως ενημερωμένα.

  Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΑΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΡΟΫ­ΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΛΠ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ­ΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

  1. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ καθορίζονται, ως ακολούθως, οι απαιτούμενες λεπτομέρειες των εκλογών, για την επιλογή του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 με αυτοπρόσωπη παρουσία στα κεντρικά γραφεία της ΕΑΑΝ και στα Παραρτήματα Κρήτης, Πόρου, Σαλαμίνας, ΒΔ Ελλάδος (Κέρκυρα), Β. Ελλάδος (θεσσαλονίκη) – ΝΔ Ελλάδος (Πάτρα) και Νομού Ηλείας (ΠΥΡΓΟΣ), όπως επιστολικά και ηλεκτρονικά.
  1. Ημερομηνία εκλογών (Κυριακή 20-03-2022)

  α. Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΕΘΑ, η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 30.06.2022 και οι εκλο­γές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. πρέπει να διεξα­χθούν τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας αυτής.

  β. Με απόφαση του Δ.Σ./ΕΑΑΝ, καθορίστηκε η Κυ­ριακή 20 Μαρτίου 2022 ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

  1. Τόπος και διάρκεια διεξαγωγής των εκλογών με αυτοπρόσωπη  ψήφο.

              α. Περιοχή Κέντρου:

  Σύμφωνα με τα σχετικά καθορίστηκε όπως οι εκλογές με αυτοπρόσωπη παρουσία διεξαχθούν στα γραφεία και στο Εντευκτή­ριο της ΕΑΑΝ, για τα μέλη που κατοικούν ή παρευ­ρίσκονται στο κέντρο (Αθήνα, Πειραιά, Περίχωρα, το αυτό ισχύει και γι’ αυτούς που ευρίσκονται στα Παραρτήματα) από ώρα 08:00 μέχρι 18:00, της δι­άρκειας παρατεινόμενης το αργότερο μέχρι 19:00, ανάλογα με την προσέλευση των ψηφοφόρων. Επίσης οι ψηφοφόροι θα μπορούν να ψηφίζουν και εξ αποστάσεως επιστολικά ή ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 της παρούσας

  Πρέπει να τονισθεί ότι, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της Ενώσεως, υπερβαίνει τους 14.000 συναδέλφους, σύμφωνα με τα τηρούμενα στατι­στικά στοιχεία, ψηφίζουν  μόνο 3.000-3.500 μέλη. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι απόκτημα των δημοκρατικών δια­δικασιών για την εκλογή αιρετού Δ.Σ. και πρέπει να ασκείται ΚΑΘΟΛΙΚΑ.

  Είναι προφανές ότι όσα περισσότερα μέλη θέ­τουν υποψηφιότητα και ψηφίζουν, τόσο η επιλογή του νέου Δ.Σ./ΕΑΑΝ θα είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική και υπεύθυνη ένα­ντι των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει.

  Θα λειτουργήσουν τρία (3) εκλογικά τμήματα αυτοπρόσωπης ψήφου και παραβάν εντός του χώρου των γραφείων και εντευκτηρίου, στα οποία θα έχουν κατανεμηθεί, κατ’ αλφαβητική σει­ρά τα εγγεγραμμένα μέλη. Οι λεπτομέρειες για την ψηφοφορία και τις εφορευτικές Επιτροπές αναφέρο­νται στις παρακάτω παραγράφους.

                         β. Περιοχές Κρήτης, Πόρου, Σαλαμίνας, ΒΔ Ελλά­δος, Β. Ελλάδος, ΝΔ Ελλάδος και Νομού Ηλείας (ΠΥΡΓΟΣ).

  Κάθε Παράρτημα θα διαρρυθμίσει έναν κατάλ­ληλο χώρο του, για να χρησιμοποιηθεί ως εκλογικό κέντρο, όπως ορίζεται και για τα εκλογικά τμήματα της κεντρικής ΕΑΑΝ.

  Τα ψηφοδέλτια και οι φά­κελοι θα αποσταλούν έγκαιρα από την ΕΑΑΝ.

  Η ψηφοφορία στα Παραρτήματα διαρκεί όπως και στα κεντρικά γραφεία, από ώρας 08:00 έως 18:00, παρατεινόμενη – ανάλογα με την προσέλευ­ση των ψηφοφόρων- όχι όμως αργότερα από την ώρα 19:00.

                          γ. Εφορευτικές Επιτροπές

  Όπως προβλέπεται αναλυτικά στις παραγράφους 6,7,8,9 Άρθρου 2 σχετικού (α) και Γ5, Γ6, Γ7, Γ10 και Γ11 παρούσας.

                          δ. Ψηφοφορία

  Όπως προβλέπεται στο σχετικό (α) ανωτέρω και στις παραγράφους Γ4, Γ5, Γ6 και Γ7 παρούσης.

  ε. Για την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων, λόγω σταυ­ρών προτιμήσεως, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  (1).  Ψηφοδέλτιο με κανένα σταυρό είναι άκυρο.

  (2). Ψηφοδέλτιο με περισσότερους από τους προ­βλεπόμενους σταυρούς είναι και πάλι άκυρο.

  (3). Εάν σε ένα ψηφοδέλτιο έχουν τεθεί, σε οιαδή­ποτε κατηγορία υποψηφίων, περισσότεροι από τους προβλεπόμενους σταυρούς, το ψηφοδέλ­τιο είναι άκυρο. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων σταυρών, θα εί­ναι τυπωμένος στον τίτλο της κατηγορίας των υποψηφίων.

  στ. Ψηφοδέλτιο με λιγότερους σταυρούς προτι­μήσεως είναι έγκυρο.

  ζ. Ένα ψηφοδέλτιο είναι άκυρο όταν διαφέρει από αυτό που έχει ορισθεί για την ψηφοφορία, καθώς επί­σης και όταν διαπιστωθεί από την αρμόδια εφορευτική επιτροπή ότι υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της μυστι­κότητας της ψηφοφορίας, ιδίως σε περιπτώσεις διορ­θώσεων, διαγραφών, υπογραμμίσεων και τοποθέτησης ψηφοδελτίου σε φάκελο που δεν φέρει τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής και τη μονογραφή του προέδρου της ή/και σε φάκελο που διαφέρει από το φάκελο που χρησιμοποιείται για την ψηφοφορία.

  η. Οι υποψήφιοι, δύνανται να έχουν εφοδιασθεί εκ των προτέρων από την ΕΑΑΝ με 30 ψηφο­δέλτια έκαστος (χωρίς φακέλους). Η τοποθέτηση τους όμως στον έγκυρο φάκελο θα γίνεται μόνον πίσω από το παραβάν. Η ψηφοφορία, κατ’ εξουσιοδότηση, απαγορεύεται, ως ορίζει το σχετ. (α).

  θ. Οιαδήποτε παρότρυνση ή προσπάθεια επηρε­ασμού των ψηφοφόρων από τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, (εντός και πέριξ των χώρων της ΕΑΑΝ), αποτελεί παράβαση του εκλογικής διαδικασίας  και αντιδεοντολογική συναδελφική συμπε­ριφορά. 

  1. Ψηφοδέλτια – Υποψηφιότητες 

  α. Οι υποψηφιότητες και τα σχετικά βιογραφικά των υποψηφίων θα πρέπει να έχουν περιέλ­θει στην ΕΑΑΝ μέχρι 11 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα δι­αγραφής από τα ψηφοδέλτια μέχρι την 21 Ια­νουαρίου 2022 που είναι η ημερομηνία εντο­λής εκτύπωσης των ψηφοδελτίων. 

  β. Το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο και θα έχει εκτυ­πωθεί από την ΕΑΑΝ μέχρι την 1η  Φεβρουάρι­ου 2022 όπως και προηγουμένως αναφέρθηκε.  Το ψηφοδέλ­τιο μετά την συμπλήρωση θα τίθεται εντός του παραδιδομένου από την εφορευτική επιτροπή φακέλου κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, πίσω από το παραβάν. Η εφορευτική επιτρο­πή, θα παραδίδει υποχρεωτικά και το φάκελο και το ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια θα αναγράφουν χωριστά κατά τις προβλεπόμενες κατηγορίες, και κατ’ αλφαβητική σειρά, τα ονο­ματεπώνυμα των υποψηφίων, ως και τους απαι­τούμενους σταυρούς για κάθε κατηγορία.

  Ήτοι:

  – Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος (έως δύο σταυροί)

  – Μάχιμοι (έως δύο σταυροί)

  – Μηχανικοί (έως ένα σταυρό)

  – Οικονομικοί (έως ένα σταυρό)

  – Υγειονομικοί (έως ένα σταυρό)

  – Λιμενικοί – Ελληνικής Ακτοφυλακής (έως ένα σταυρό)

  – Ειδικοτήτων (Ε) και Ανθυπασπιστές ΠΝ (έως τέσσερεις σταυροί)

  Ο σταυρός προτιμήσεως τίθεται παραπλεύρως και κατά προτίμηση αριστερά του επωνύμου και με τρόπο ώστε να μη χωρεί καμία αμφιβολία σε ποιον ανήκει. Επίσης, ο σταυρός πρέπει να τίθεται με μαύ­ρο ή μπλε στυλό.

  γ. Δικαίωμα ψήφου, έχουν: – (1)  Τα τακτικά μέλη της ΕΑΑΝ.  (2) Στις περιπτώσεις των ορφανικών οικογενειών, ο εκάστοτε δικαιούχος  του μερίσματος του τακτικού μέλους, κατά τα καθοριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 1171/72. Από την οικογένεια του αποβι­ώσαντος, μόνο ένα μέλος θα ψηφίζει (αυτός που ψηφίζει πρώτος).  Η επίδειξη ταυτότητας είτε της ΕΑΑΝ (τούτο θα διευκολύνει την εφο­ρευτική επιτροπή) είτε της αστυνομικής είτε επιτίμου ή διπλώματος οδήγησης είναι απαραίτητη. Ουδείς δύναται να ψηφίσει αν δεν έχει ταυτότητα και δεν είναι εγγεγραμμένος ως μερισματούχος στο ΜΤΝ. Μετά την ολοκλήρω­ση της μηχανογράφησης των μητρώων τα μέλη της ΕΑΑΝ ξεπερνούν τα 14.500. Ο αριθμός ανα­φέρεται για να συνειδητοποιηθεί, πόση σημα­σία έχει η ταχεία, αθόρυβη, με τάξη και άνευ περιττών χρονοτριβών ψηφοφορία.

  δ. Ειδικότερα, για τη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας οι απόστρατοι Ναύαρχοι, Αντιναύαρχοι και Υποναύαρχοι ανεξαρτήτως κατηγορίας. Σε περίπτωση μη υποβολής υπο­ψηφιότητας απ’ αυτούς, δικαίωμα έχουν Αρχι­πλοίαρχοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί. Εξυπακούεται ότι εάν υπάρχουν έστω και δύο υποψήφιοι βαθμού Ναυάρχου, Αντιναυάρχου και Υποναυάρχου, οι απόστρατοι άλλων βαθμών δεν δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για την θέση Προέδρου/Αντιπροέδρου, αλλά να συμμετέχουν στην διαδικασία αναπλήρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του σχετ. (α) εφ όσον έχουν εκλεγεί μέλη του νέου Δ.Σ. Η υποβο­λή υποψηφιότητας για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου, δεν κωλύει την ταυτόχρονη υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα για την κατηγορία αξιωματικών στην οποία ανήκει ο υποψήφιος.

  ε. Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Εφορευ­τικές Επιτροπές θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, η οποία θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο της ΕΑΑΝ, ως τα αναφερόμενα στη συ­νέχεια αντίστοιχα έντυπα υποβολής υποψηφι­ότητας και Εφορευτικής Επιτροπής. Το έντυπο αυτό θα παραλαμβάνεται από την ΕΑΑΝ, θα πρωτοκολλείται και θα πρέπει να έχει παρα­δοθεί στην ΕΑΑΝ μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2022 ώρα 12:00.

  στ. Τα υποψήφια μέλη δύνανται επίσης να απο­στείλουν και ταχυδρομικά το έντυπο υποβο­λής υποψηφιότητας αποκόπτοντας το από το περιοδικό (ή αν δεν επιθυμούν να καταστρέψουν το τεύχος μπορούν να φωτοτυπήσουν το έντυπο) αρκεί να εξασφαλίσουν τη λήψη του από την ΕΑΑΝ, μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2022 ώρα 12:00 ή προσερχόμενοι οι ίδιοι στην ΕΑΑΝ να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα αντί­στοιχα έντυπα, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Επίσης ηλεκτρονικά στο e-mail της ΕΑΑΝ (info@eaan.gr)

  ζ. Μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2022 θα συνέλθει το ΔΣ, θα επικυρώσει τον πίνακα υποβολής υποψηφιοτήτων και θα τον αναρτήσει στον πί­νακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λά­βουν γνώση. Έως την Παρασκευή 19 Φεβρουάριου 2022 θα είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια για την παραλαβή τους από τους επιθυμούντες υποψηφίους. Μέχρι 11.02.2022 εκτύπωση ψηφοδελτίων.

  η. Από 22.02.2022 αποστολή ψηφοδελτίων στα Παραρτήματα της ΕΑΑΝ.

  1. Διαδικασία εκλογών με αυτοπρόσωπη παρουσία 

  α. Διενεργείται στα Γραφεία – Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ και στα Παραρτήματα της ΕΑΑΝ.

  β. Αρχίζει στις 08:00  και τελειώνει στις 18:00 παρατεινομένου του χρόνου μέχρι 19:00 εάν υπάρχουν ακόμη ψηφοφόροι.

  γ. Γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ ή αστυνομικής ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης  ή  ταυτότητας επιτίμου, στην οικεία εφορευ­τική επιτροπή της κάλπης αυτοπρόσωπης ψήφου. Η ψη­φοφορία κατ’ εξουσιοδότηση απαγορεύεται.

  δ. Οι εφορευτικές επιτροπές των καλπών αυτοπρόσω­πης ψήφου ανά την επικράτεια, σε κάθε μέλος που προ­σέρχεται να ψηφίσει, αφού ελέγξουν στους τηρούμενους στην ΕΑΑΝ σχετικούς καταλόγους (χειρογραφικούς και ηλεκτρονικούς) την ταυτότητα, δίδουν τον φάκελο ψηφοφο­ρίας και ψηφοδέλτιο με υποψηφίους.

  ε. Ο ψηφοφόρος, ο οποίος αποσύρεται να ψηφίσει σε παραβάν ή σε πρόσφορο ιδιαίτερο χώρο όπου ο ίδιος δεν είναι ορατός, αφού θέσει το ψηφοδέλτιο της επιλο­γής του, κλείνει το φάκελο και τον παραδίδει κλειστό στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

  στ. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, θέτει τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, μονογράφει τον κλειστό φάκελο και τον επιστρέφει στον ψηφοφόρο, ο οποίος τοποθετεί το φάκελο στην κάλπη. Αμέσως μετά καταχωρίζεται ο ψηφίσας στον οικείο εκλογικό κατάλογο ψηφισάντων μελών και ταυτόχρονα διαγράφεται από τους τηρούμενους στην ΕΑΑΝ σχετικούς καταλόγους μελών (χειρογραφικούς και ηλεκτρονικούς), ενημερώ­νοντας κατ αυτόν τον τρόπο  σχετικώς τις εφορευτικές επιτροπές επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου.

  1. Διαδικασία εκλογών με επιστολική ψήφο

  α. Με μέριμνα του Δ.Σ., θα αποσταλεί  στους εκλογείς, ταχυδρομικά, το αναγκαίο εκλογικό υλικό. Το υλικό αυτό θα αποσταλεί ως ακολούθως :

  (1), Σε όλα τα μέλη της ΕΑΑΝ που έχουν ήδη δηλώσει στην ΕΑΑΝ τα στοιχεία τους (περί τα 10.000 μέλη) έγκαιρα μέσω του περιοδικού «Θαλασσινοί Απόηχοι».

  (2) Το εκλογικό υλικό περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  (α). Σύντομο ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες συ­μπλήρωσης του ψηφοδελτίου, ταυτοποίησης του εκλο­γέα και αποστολής του απαντητικού φακέλου στην ταχυδρομική θυρίδα της ΕΑΑΝ, εντός της οριζόμενης καταληκτικής προθεσμίας
  (β). Ένα (1) ψηφοδέλτιο, με τα στοιχεία των υποψη­φίων.
  (γ). Ένα (1) φάκελο ψηφοφορίας( μικρός φάκελος),
  (δ). Ένα (1) απαντητικό φάκελος (μεγάλος φάκελος).

  β. Ο εκλογέας τοποθετεί το ψηφοδέλτιο της επιλογής του, εντός του φακέλου ψηφοφορίας (μικρός φάκελος).

  γ. Στον απαντητικό φάκελο (μεγάλος φάκελος) εσωκλείεται ο φάκελος ψη­φοφορίας (μικρός φάκελος) κλειστός και ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΛΛΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ φωτοαντίγραφο της ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ ή αστυνομικής ταυτότητας, από το οποίο προκύπτει η ταυτοπρο­σωπία του εκλογέα.

  δ. Ο απαντητικός φάκελος στον οποίο τίθεται ένδειξη «ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΑΑΝ», αποστέλλεται στην ταχυδρομική θυρίδα της ΕΑΑΝ , η οποία θα γνωσθεί με νεότερο.

  ε. Οι απαντητικοί φάκελοι λαμβάνονται από την τα­χυδρομική θυρίδα της ΕΑΑΝ ανυπερθέτως στις 13:00 της προπαραμονής των εκλογών, από την εφορευτική επιτροπή της κάλπης της επιστολικής ψήφου, η οποία θα έχει ήδη συσταθεί, άλλως δεν γίνονται δεκτοί.

  στ. Αμέσως μετά την παραλαβή των απαντητικών φακέλων, την ίδια ημέρα και αφού πρωτοκολληθούν, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  (1). Η εφορευτική επιτροπή της κάλπης της επιστολι­κής ψήφου ανοίγει τους πρωτοκολλημένους απαντη­τικούς φακέλους που περιέχουν το συνοδευτικό έγ­γραφο ταυτοποίησης του μέλους, ελέγχει εάν το μέλος έχει δικαίωμα ψήφου, καταχωρίζει τον ψηφίσαντα στον εκλογικό κατάλογο ψηφισάντων μελών και ταυτόχρονα τον διαγράφει από τους τηρούμενους στην ΕΑΑΝ χειρογραφικούς και ηλεκτρονικούς καταλόγους μητρώου των μελών αυτής, ενημερώνοντας αμελλητί τις ετέρες εφορευτικές επιτροπές.
  Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής θέτει την επίσημη σφραγίδα της ΕΑΑΝ και την υπογραφή του στον κλειστό φάκελο ψηφοφορίας, αυτός τίθεται στην κάλπη, η οποία σφραγίζεται μόλις ολοκληρωθεί η ως άνω διαδικασία για όλους τους απα­ντητικούς φακέλους.

  (2). Η εφορευτική επιτροπή της κάλπης της επιστολι­κής ψήφου συντάσσει πρωτόκολλο με τα στοιχεία όσων ψήφισαν με επιστολική ψήφο, το οποίο υποχρεωτικά κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επί αποδείξει, στις λοιπές ανά την επι­κράτεια εφορευτικές επιτροπές των καλπών αυτοπρόσωπης και ηλεκτρονικής ψήφου, πριν από την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη και ηλεκτρονική ψήφο. Οι κατά τόπους εφορευτικές επιτροπές των καλπών αυτοπρόσωπης και ηλεκτρονικής ψή­φου, διαγράφουν όσους ψήφισαν με επιστολική ψήφο από τον κατάλογο των μελών τους.

  (3). Η κάλπη της επιστολικής ψήφου φυλάσσεται και παραμένει σφραγισμένη μέχρι το τέλος της ψηφοφο­ρίας την ημέρα των εκλογών. Εάν από το πρακτικό ψη­φισάντων προκύπτει ότι έχουν ψηφίσει με επιστολική ψήφο έως και σαράντα (40) μέλη, τότε με το πέρας της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας, η κάλπη αποσφραγίζεται και οι φάκελοι της αναμειγνύονται με τους φακέλους κάλπης αυτοπρόσωπης ψήφου, η οποία τηρείται στα Γραφεία – Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ ή σε άλλον οριζόμενο από αυτήν χώρο, όπου και διενεργείται η αυτοπρόσωπη ψηφοφορία.

  1. Διαδικασία εκλογών με ηλεκτρονική ψήφο 

  α. Με μέριμνα του Δ.Σ., πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ηλεκτρονικής ψήφου παραλαμβάνει το λογαριασμό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης από τους διαχειρι­στές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφοφορίας (ένας διαχειριστής ανά εφορευτική επιτροπή – κάλπη) για τον έλεγχο της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της ορθής λειτουργίας της πλατφόρμας αυτής. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ηλεκτρονικής ψήφου ελέγχει τα στοιχεία των ψηφοφόρων για δικαίωμα ψήφου και κατα­χωρεί τους ψηφοφόρους, όταν οι τελευταίοι ψηφίσουν, με σκοπό την αποτροπή διπλής ψήφου. Ο κάθε λογαρια­σμός χρήστη και κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικοί, δημιουργούνται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) η οποία τους φυλάσσει σε σφραγισμένο φάκελο και τους δίδει στον υπεύθυνο διαχειριστή της ηλεκτρονικής πλατ­φόρμας ψηφοφορίας για καταχώρηση στο σύστημα. Κα­θένας από τους εν λόγω διαχειριστές δημιουργεί παρου­σία της εφορευτικής επιτροπής ηλεκτρονικής ψήφου, έναν (1) πολυσύνθετο κωδικό τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χαρακτήρων, από τυχαίους αριθμούς, γράμματα και σύμβολα ο οποίος με μέριμνα της εφορευτικής επιτρο­πής ηλεκτρονικής ψήφου, επίσης σφραγίζεται σε φάκελο και αποσφραγίζεται μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και πριν την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

  β. Η εφορευτική επιτροπή της κάλπης της ηλεκτρονι­κής ψήφου καταχωρίζει τον ψηφίσαντα στον εκλογικό κατάλογο ψηφισάντων μελών και ταυτόχρονα τον δι­αγράφει από τους τηρούμενους στην ΕΑΑΝ χειρογραφικούς και ηλεκτρονικούς καταλόγους μητρώου των μελών αυτής, ενημερώνοντας αμελλητί τις ετέρες εφο­ρευτικές επιτροπές.

  γ. Την ημέρα των εκλογών και ώρα 08:00 π.μ, ενεργοποι­είται με μέριμνα του Δ.Σ., η ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας η οποία είναι προσβάσιμη στους ψη­φοφόρους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑΑΝ και στην οποία καταχωρίζονται με μέριμνα του Δ.Σ., ο αριθμός της ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ και ο ατομικός αριθ­μός μητρώου ΜΤΝ για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας καθώς και τα στοιχεία που αναγράφονται στην ταυτότητα μέλους της ΕΑΑΝ τα οποία οφείλουν οι ψηφοφόροι με ηλεκτρονική ψήφο να προσκομίζουν στην ΕΑΑΝ πριν την άσκηση του σχε­τικού δικαιώματος τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της παρ. 2 του άρθρου 4.

  δ. Ασκείται από μέλος που είναι κάτοχος ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ και με μεριμνά του, την ίδια ημέρα ‘ και τις ίδιες ώρες που ασκείται το εκλογικό δικαίωμα με αυτοπρόσωπη ψήφο, ως εξής:

  (1). Επιλέγεται ο αντίστοιχος σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ.
  (2). Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας κατα­χωρίζονται τα στοιχεία εισόδου, τα οποία διασφαλίζουν την ταυτότητα του ψηφοφόρου.
  (3). Σε επόμενη καρτέλα, ζητείται από την εφαρμογή ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου ή η ηλεκτρονική διεύ­θυνση του ψηφοφόρου, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το πρόσωπο που κάνει χρήση της εφαρμογής.
  (4). Μέσω της εφαρμογής στέλνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, ένας (1) τυ­χαίος κωδικός περιορισμένης χρονικής διάρκειας, τον οποίο ο ψηφοφόρος καταχωρίζει.
  (5). Στο ψηφοδέλτιο της ΕΑΑΝ ο ψηφοφόρος καταχω­ρίζει την ψήφο του. Με μέριμνα του Δ.Σ., επί του ψηφο­δελτίου αναγράφονται σχετικές καθοδηγητικές εντολές χρήσης. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μία ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. Η απόδειξη αυτή απο­τελεί τεκμήριο της συμμετοχής του στη ψηφοφορία και πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε ένσταση του εκλογέα.
  (6). Μετά τη διενέργεια των εκλογών με ηλεκτρονική ψήφο, η ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας παύει να είναι προσβάσιμη.
  (7). Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας η οποία λειτουργεί με την ευθύνη της ΕΑΑΝ:

  (α). Δεν  ταυτοποιεί την ψήφο με τον ψη­φοφόρο. Ο διαχειριστής του συστήματος δεσμεύεται με προσωπική υπεύθυνη δήλωση του προς την ΕΑΑΝ, να μην παρέχει σε κανέναν, καμία πληροφορία με την οποία προκαλείται ταυτοποίηση και διατήρηση αρχείου, αλλά μεταφέρει μόνο τα αναγκαία στοιχεία προκειμέ­νου να εκδοθούν τα στατιστικά στοιχεία των εκλογών, καταστρέφοντας ταυτόχρονα όλες τις πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του ψηφοφό­ρου ή στη διατήρηση σχετικού αρχείου. Τόσο κατά την εγκατάσταση, όσο και κατά τη λειτουργία της ηλεκτρο­νικής πλατφόρμας ψηφοφορίας, τηρούνται, με μέριμνα και ευθύνη της ΕΑΑΝ, όλες οι εκ του νόμου τιθέμενες προϋποθέσεις για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (οι χειριστές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφοφορίας δεν έχουν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία των ψηφο­φόρων, πέραν από αυτά που αναγράφονται στην ταυτό­τητα μέλους της ΕΑΑΝ) , η εν λόγω πλατφόρμα διαθέτει κωδικούς ασφαλείας για απαγόρευση πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εξυπηρετείται από ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ασφαλείας, ο εξυπηρετητής όπου τηρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, έχει μόνο τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαδικασία της ψηφοφορίας κ.λπ.).
  (β). Λειτουργεί νομίμως σε εξυπηρετητή διαπιστευ­μένου για την υπηρεσία αυτή παρόχου, έχει όλες τις προβλεπόμενες δικλείδες ασφαλείας για προσβολή από εισβολείς και διαθέτει σχετικές αυτοματοποιημένες δια­δικασίες για λήψη ανάκτησης.
  (γ). Η ΕΑΑΝ τηρεί μόνο ονομαστικά και αριθμητικά στοιχεία των ψηφοφόρων και του τρόπου ψηφοφορίας (αυτοπρόσωπη, επιστολική, ηλεκτρονική), καθώς και ξεχωριστό αρχείο ψήφων, χωρίς να προκαλείται ταυτο­ποίηση και διατήρηση αρχείου.

  ε. Στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ θα αναρτηθούν έγκαιρα λεπτομερείς και κατανοητές με εικόνες οδηγίες για την ηλεκτρονική ψήφο.

  1. Σύντομα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων

  Οι επιθυμούντες υποψήφιοι, δύνανται να αποστεί­λουν με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας και σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα σε κείμενο με ή χωρίς φωτογραφία με πολιτική ενδυμασία, προκειμένου να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του εντευκτηρίου της ΕΑΑΝ και των παραρτημάτων, για ενημέρωση και να δημοσι­ευθεί στο περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ.

  Το βιογραφικό αυτό σημείωμα θα πρέπει να είναι έως 120 λέξεις, (1/4 σελίδας Α4), μπορεί να συνοδεύεται από μία (1) φωτογραφία, μεγέθους ταυτότητας και πρόσφατης έκδοσης με πολιτική περιβολή. Βιογραφικά με περισσότερες λέξεις θα κόβονται στις πρώτες 120 λέξεις από την αρμόδια επιτροπή.

  1. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ΕΑΑΝ (ΚΕΦΕ)

  Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ΕΑΑΝ (ΚΕΦΕ) αποτελείται από πέντε κανονικά και δύο αναπληρωματικά μέλη που δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι ως σχετικό (α).

  Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΦΕ ορίζονται από το Δ.Σ., ενώ τα υπόλοιπα μέλη προκύπτουν κατόπιν κλήρωσης.

  Επίσης συμμετέχει με συμβουλευτικό χαρακτήρα νομικός που επιλέγεται από το Δ.Σ.

  1. Εφορευτικές Επιτροπές Κεντρικής ΕΑΑΝ και Παραρτημάτων

  Οι Εφορευτικές Επιτροπές Κεντρικής ΕΑΑΝ αποτελούνται από πέντε (5) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, ανάλογα με τον αριθμό των καλπών  που δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και που θα καθορισθούν διά κληρώσεως. Το ένα από τα 5 μέλη εκτελεί χρέη Προέδρου και ορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Τυχόν περισσότεροι ενδιαφερόμε­νοι θα παραμείνουν ως αναπληρωματικοί.

  Οι Εφορευτικές Επιτροπές Κεντρικής ΕΑΑΝ χωρίζονται σε «αυτοπρόσωπης ψήφου», «επιστολικής ψήφου»  και «ηλεκτρονικής ψήφου».

  Η σύνθεση (πρόεδρος και μέλη) προκύπτει κατό­πιν κλήρωσης.

  Σε κάθε Παράρτημα υπάρχει παρόμοια μόνο «αυτοπρόσωπης ψήφου» εφορευ­τική επιτροπή. Σε περίπτωση που σε Παράρτημα δεν υπάρχει κανονική στελέχωση της εφορευτικής επιτροπής, τότε δεν διενεργούνται εκλογές σε αυτό.

  Οι εφορευτικές επιτροπές κεντρικής ΕΑΑΝ και των Παραρτημάτων θα διεξαγάγουν την όλη διαδι­κασία των εκλογών. Για οποιοδήποτε θέμα θα αναφέρονται στην ΚΕΦΕ

  Για καθήκοντα των εφορευτικών επιτροπών, εν­στάσεις κ.λπ., βλέπε σχετικό (α).

  Με δεδομένη την ιδιαίτερη και υπεύθυνη απο­στολή των εφορευτικών επιτροπών, παρακαλούνται τα μέλη να υποβάλουν υποψηφιότητα, συμπληρώ­νοντας το σχετικό έντυπο, προσφέροντες έτσι ση­μαντική βοήθεια στην ΕΑΑΝ. 

  Αιτήσεις για συμμετοχή στις εφορευτικές επι­τροπές θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ μέχρι 11 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00, είτε δι’ αποστολής του σχετικού εντύπου, ηλεκτρονικά είτε αποκόπτοντας το, από το περιοδικό ή φωτοτυπώντας το, είτε προσερ­χόμενοι για συμπλήρωση στην ΕΑΑΝ.

  Κατά τη διαδικασία ανοίγματος των φακέλων και της καταμέτρησης, απαγορεύεται να υπάρχουν στυ­λό χρώματος πλην κόκκινου. ΕΑΝ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΙ ΧΡΗΣΗ ΣΤΥΛΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΤΟΤΕ Η ΚΑΛΠΗ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΜΕΣΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΚΕΦΕ. 

  1. Ενστάσεις

  Κατά την ημέρα των εκλογών κάθε μέλος έχει δικαί­ωμα να υποβάλλει έγγραφη ένσταση για τυπικούς και ου­σιαστικούς λόγους ενώπιον της αρμόδιας εφορευτικής επιτροπής, η οποία αποφαίνεται επ’ αυτής πριν την έκδο­ση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων των εκλογών. Αν η ένσταση αφορά σε λόγο αναγόμενο στην ανάμειξη των ψηφοδελτίων της κάλπης της επιστολικής ψήφου και της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας, αρμόδια για την εξέτα­ση της είναι η ενιαία επιτροπή, η οποία αποτελείται από τα μέλη και των δύο εφορευτικών επιτροπών, στην οποία προεδρεύει ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής της κάλπης αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας, του οποίου η ψή­φος λογίζεται διπλή σε περίπτωση ισοψηφίας. Κατά της απόφασης της ενιαίας επιτροπής και κατά του πρακτι­κού καταμέτρησης ψήφων οποιασδήποτε εφορευτικής επιτροπής, δύναται να ασκηθεί ένσταση, εντός δύο (2) ημερών, από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται εντός τριών (3) ημερών και εκδίδει χωρίς υπαίτια καθυ­στέρηση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εκλογών, έχοντας παραλάβει τα πρακτικά καταμέτρησης ψήφων όλων των εφορευτικών επιτροπών.

  1. Προτεινόμενοι χρόνοι προσελεύσεως συναδέλφων για ψηφοφορία την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 στα Γραφεία της ΕΑΑΝ

  Για να μην παρατηρηθεί συνωστισμός, λόγω της συνήθους ταυτόχρονης προσέλευσης ψηφοφόρων 11:00 – 12:30, το ΔΣ/ΕΑΑΝ συνιστά το ακόλουθο πρόγραμμα προσελεύσεως, ανάλογα του αρχικού γράμματος επωνύμου:

  Α έως Δ και Σ       : 08.00 – 10.00

  Ε έως και Κ          : 10.00 – 12.00

  Λ έως και  Π         : 12.00 – 14.00

  Ρ έως Τ και Ω       : 14.00 – 18.00

  Ο ανωτέρω χρονικός προγραμματισμός είναι συμβουλευτικός και δεν απαγορεύει την προσέλευ­ση των ψηφοφόρων, σε διαφορετικούς χρόνους.

  1. Με μέριμνα της Ε.Α.Α.Ν. θα λάβει χώρα έγκαιρα προ των εκλογών παρουσίαση των υποψηφίων. Λεπτομέρειες θα γνωσθούν με νεότερο.

   Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τις εκλογές της 20ης Μαρτίου 2022

  Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2021 «Θ.Α.» Τεύχος 164 Προκήρυξη εκλογών- Ανακοίνωση και νομοθεσία, υποδείγματα υποψηφιότητας ΔΣ/ ΕΑΑΝ και εφορευτικής Επιτροπής καθώς και ημερομηνίες υποβολής.
  Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021 «Θ.Α.» Τεύχος 165 Ομοίως ως άνω.
  Ιανουάριος 2022    Μέχρι 11.01.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 κατάθεση στην ΕΑΑΝ δηλώ­σεων των υποψηφιοτήτων ΔΣ/ΕΑΑΝ και Εφορευτικών Επιτροπών. Μετά την ημερο­μηνία αυτή αιτήσεις καθυστερημένες για οποιοδήποτε λόγο δεν θα παραλαμβά­νονται από την ΕΑΑΝ.

  Έγκριση από ΔΣ/ΕΑΑΝ εφορευτικών επιτροπών.

  Στις 12.01.2022 ημέρα Τέταρτη ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για το νέο ΔΣ/ΕΑΑΝ από το ΔΣ/ΕΑΑΝ. Ανάρτηση υποψηφιοτήτων και βιογραφικών στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ και στους πίνακες ανακοινώσεων της ΕΑΑΝ.

  Στις 14.01.2022 ημέρα Παρασκευή ΔΣ/ΕΑΑΝ για εκτύπωση ψηφοδελτίων. Από την ημερομηνία αυτή δεν θα υπάρξει τροποποίηση στα ψηφοδέλτια λόγω απόσυρσης υποψηφίων.

  Μάρτιος  2022 Αποστολή επιστολικής ψήφου από τους εκλογείς ώστε να έχουν Ληφθεί στην θυρίδα της ΕΑΑΝ μέχρι Παρασκευή 18 Μαρτίου και ώρα 1300
  Φεβρουάριος – Μάρτιος 2022 Μέχρι 17-01-2022 εκτύπωση ψηφοδελτίων. Από 22.02.2022 παραλαβή ψηφοδελ­τίων από τα παραρτήματα της ΕΑΑΝ. Μέχρι 08.02.2022 αποστολή Θ.Α. με εκλογικό υλικό επιστολικής ψήφου σε όλα τα μέλη που έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους στην ΕΑΑΝ (Περί τα 10.000 μέλη) Με την λήψη του εκλογικού υλικού από το περιοδικό Θ.Α. μπορεί να αρχίσει η διαδικασία επιστολικής ψήφου σύμφωνα με τις οδηγίες.
  Μάρτιος 2022 Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 από 08:00 -18:00. Εκλογές στα γραφεία της ΕΑΑΝ και στα Παραρτήματα αυτής. με αυτοπρόσωπη ψήφο και με ηλεκτρονική ψήφο.
  Μάρτιος – Απρίλιος 2022 «Θ.Α.» Τεύχος 167 Δημοσίευση αποτελεσμάτων εκλογών ΕΑΑΝ.

   

   

  ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. / Ε.Α.Α.Ν

  Για τις εκλογές ΕΑΑΝ την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

   

  Αποστέλλεται ταχυδρομικά ή κατατίθεται στην ΕΑΑΝ μέχρι 11.01.2022 ώρα 12:00. Εάν αποσταλεί ταχυδρομικά δέον να έχει ληφθεί από την ΕΑΑΝ μέχρι 11.01.2022 ώρα 12:00 και με μέριμνα των υποψηφίων να ζητείται αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης των δικαιολογητικών.

  ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

   

  Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω συμμετοχή στις εκλογές της 22 Μαρτίου 2022, ως υποψήφιος για:

   

  Α) Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος : (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)…………………………………………………………….

   

  Β) Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΝ στην κατηγορία :……………………………………..

   

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :…………………………………………………………………………………..

   

  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ :………………………………………………………………………

   

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΑΑΝ :……………………………………………………………………..

   

  Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω καταδικαστεί, μηδέ εκκρεμεί εις βάρος μου ατιμωτικό αδίκημα , ως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

   

  Ημερομηνία :……………………………………………..

   

  Ο/Η Δηλών / ούσα :……………………………………..

   

  (Υπογραφή)………………………………………………

   

  Συνημμένα:

  Α) Σύντομο βιογραφικό (δυνητικό)

  Β) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ΕΑΑΝ

   

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Οι κατέχοντες αποστρατευτικό βαθμό Ναυάρχου, Αντιναυάρχου, Υποναυάρχου, ανεξάρτητα κατηγορίας, δύνανται να δηλώσουν υποψηφιότητα και στην κατηγορία Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, και ως μέλη του Δ.Σ. στην κατηγορία τους. Οι λοιποί, μόνο στην κατηγορία τους.

   

   

  ΕΝΤΥΠΟ

  ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

   Για τις εκλογές της ΕΑΑΝ την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

   

  Αποστέλλεται ταχυδρομικά ή συμπληρώνεται στην ΕΑΑΝ μέχρι 11.01.2022 ώρα 12:00. 

   

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

   

  Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω τη συμμετοχή μου στις Εφορευτικές Επιτροπές  για τις εκλογές της ΕΑΑΝ στις  22 Μαρτίου 2022.

   

   

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :…………………………………………………………………………………..

   

   

  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ :………………………………………………………………………

   

   

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΑΑΝ :……………………………………………………………………..

   

   

   

  Ημερομηνία :……………………………………………..

   

  Ο/Η Δηλών / ούσα :……………………………………..

   

  (Υπογραφή)………………………………………………

   

  *** Δείτε το Πρακτικό της ΕΑΑΝ με τις οδηγίες Εκλογικής διαδικασίας

  *** Δείτε το Έντυπο Υποβολής Υποψηφιότητας

  *** Δείτε το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής στις Εφορευτικές Επιτροπές