Μέτρα Προστασίας για Covid-19 από τους προσερχόμενους στα: ΝΝΑ – ΝΝΠ & Οδοντιατρείο.

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις/απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται από όσους προσέρχονται στα: ΝΝΑ – ΝΝΠ & Οδοντιατρείο.