Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Παραθερισμός ΕΑΑΝ 2024 / Αναλυτικοί Πίνακες / Κατανομή Οικημάτων

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ 2024
  (
  Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα του παραθερισμού υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διατιθέμενα από το ΓΕΝ οικήματα και  δωμάτια. Σε περίπτωση αύξησης του αριθμού θα ενημερωθείτε εγκαίρως.)

  Α.- ΘΑΝ / ΝΒΝΕ (Αγ. Μαρίνα)

  1η Περίοδος Ανώτατοι    /  1η Περίοδος Ανώτεροι
  2η Περίοδος Ανώτατοι    /  2η Περίοδος Ανώτεροι
  3η Περίοδος Ανώτατοι    /  3η Περίοδος Ανώτεροι
  4η Περίοδος Ανώτατοι    /  4η Περίοδος Ανώτεροι
  5η Περίοδος Ανώτατοι    /  5η Περίοδος Ανώτεροι
  6η Περίοδος Ανώτατοι    /  6η Περίοδος Ανώτεροι
  7η Περίοδος Ανώτατοι    /  7η Περίοδος Ανώτεροι
  8η Περίοδος Ανώτατοι    /  8η Περίοδος Ανώτεροι
  9η Περίοδος Ανώτατοι    /  9η Περίοδος Ανώτεροι

  *** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 1ης Περιόδου
  *** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 2ης Περιόδου
  *** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 3ης Περιόδου
  *** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 4ης Περιόδου
  *** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 5ης Περιόδου
  *** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 6ης Περιόδου
  *** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 7ης Περιόδου
  *** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 8ης Περιόδου
  *** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 9ης Περιόδου

  Β.- ΝΑΣΚΕ (Κέρκυρα)

  1η Περίοδος   3η Περίοδος   12η Περίοδος   13η Περίοδος

  Γ.- ΦΑΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ

  1η Περίοδος     2η Περίοδος     3η Περίοδος     4η Περίοδος     5η Περίοδος

  6η Περίοδος     7η Περίοδος     8η Περίοδος     9η Περίοδος     10η Περίοδος

  11η Περίοδος   12η Περίοδος   13η Περίοδος   14η Περίοδος

  Δ.- ΦΑΡΟΣ ΔΟΥΚΑΤΟ

  1η Περίοδος     2η Περίοδος     3η Περίοδος     4η Περίοδος     5η Περίοδος

  6η Περίοδος     7η Περίοδος     8η Περίοδος     9η Περίοδος     10η Περίοδος

  11η Περίοδος   12η Περίοδος   13η Περίοδος   14η Περίοδος

  Ε.- ΦΑΡΟΣ ΠΛΑΚΑ

  1η Περίοδος     2η Περίοδος     3η Περίοδος     4η Περίοδος     5η Περίοδος

  6η Περίοδος     7η Περίοδος     8η Περίοδος     9η Περίοδος     10η Περίοδος

  11η Περίοδος   12η Περίοδος   13η Περίοδος   14η Περίοδος

  Στ.- ΚΕ ΠΟΡΟΣ

  1η Περίοδος     2η Περίοδος     3η Περίοδος     4η Περίοδος     5η Περίοδος

  6η Περίοδος     7η Περίοδος     8η Περίοδος     9η Περίοδος     10η Περίοδος

  11η Περίοδος    12η Περίοδος   13η Περίοδος    14η Περίοδος

  Ζ.- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

  *** Πίνακας Παραθεριστών στα Ιδιωτικά Ξενοδοχεία